Vôľa tvoriť

Chrámy a kostoly patria k špecifickému druhu stavieb. Ich účel býva vždy presne definovaný potrebami náboženského rituálu. Ich podoba sa však v dejinách vyvíjala práve tak ako podoba celej architektúry. Pri plánovaní sakrálnych stavieb sa predpokladá ich trvácnosť a zároveň nemennosť rituálov, ktoré si budú… pokračuj