Znečistenie Arktídy ohrozuje medvede

Foto Pixabay

Podľa štúdie zverejnenej koncom minulého roku úroveň perzistentných organických látok v Arktíde je stále vysoká a ohrozuje najmä mláďatá medveďa bieleho. Perzistentné organické látky sú ťažko odbúrateľné organické látky, pre ktoré je medzinárodne zaužívaná skratka POPs z anglického výrazu Persistent Organic Pollutants. Ide o nízkoprchavé zlúčeniny vyznačujúce sa dlhou dobou prežitia v životnom prostredí, ktoré majú schopnosť kumulácie v potravinovom reťazci. Medvedie mláďatá sú riziku vystavené viac než iné zvieratá, a to najmä preto, že chemikálie sa hromadia v materskom mlieku medvedíc a kŕmením sa prenášajú do medvieďat. Tie sú na materské mlieko odkázané až 20 mesiacov, čo je podstatne dlhšie, než sú naň odkázané iné zvieratá tejto oblasti. Situácia sa síce v porovnaní s 80. rokmi minulého storočia, keď vstúpili do platnosti nové medzinárodné smernice obmedzujúce znečisťovanie životného prostredia, zlepšila, ale zloženie POPs sa neustále mení a vplyv nových látok narastá. Sara Villaová z University of Milano-Bicocca uviedla, že štúdia je prvým kvantitatívnym vyhodnotením hrozby POPs pre arktický ekosystém. Jej výsledky ukázali, že medzinárodné smernice síce dokážu výrazne pomôcť, no kvôli vyvíjaniu nových nebezpečných látok je potrebné, aby sa tieto smernice neustále aktualizovali.

JK

Komentáre