Zobrazovací mikroskop, laboratórne sklo či dokumenty o ochrane prírody

Ústavy Slovenskej akadémie vied sa pripravujú na Vianoce tento rok netradične. Rozhodli sa darovať, čo už nevedia využiť pre výskum, vybranej petržalskej základnej škole. Darované predmety žiakom oživia najmä hodiny chémie, fyziky či biológie. Medzi najaktívnejšie ústavy, ktoré škole pomohli, patrí Ústav zoológie, krajinnej ekológie, polymérov, anorganickej chémie či biochémie a genetiky živočíchov.

„Chcem sa úprimne poďakovať všetkým svojím kolegom, ktorí sa zapojili do tohto nášho projektu, ktorý je pre akadémiu novinkou. Veľmi ma teší, že môžeme pred Vianocami aspoň takto symbolicky pomôcť a tieto predmety sa stanú v rukách žiakov učebnými pomôckami. Na Základnej škole Turnianska som dnes pre deviatakov odučil hodinu fyziky a sami mi prezradili, že práve tie praktické časti hodiny, kedy robia pokusy, majú najradšej,“ povedal predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

V spolupráci s odborom školstva miestneho úradu Petržalka vybrala SAV školu, ktorej daruje väčšinu vyzberaných predmetov. Na základnej škole Turnianska sa žiaci v školskom roku 2015/2016 polepšili v matematike, biológií, chémií a fyzike v porovnaní s uplynulým školským rokom. Škola pravidelne organizuje chemickú a biologickú olympiádu a medzi jej záujmovými aktivitami je aj bádateľský krúžok.

Učebné pomôcky si škola kupuje čiastočne z vlastného rozpočtu ale predovšetkým hľadá na ich zakúpenie mimorozpočtové zdroje. Vedenie školy preto uvítalo iniciatívu Slovenskej akadémie vied a verí, že niečo podobné sa podarí zorganizovať aj do budúcna.

Slovenská akadémia vied už 5 rokov spolupracuje s Miestnym úradom Bratislava – Petržalka na projekte Petržalská super škola. Významní vedci z akadémie chodia na miestne školy prednášať a nepochybne dopomohli k tomu, že je dnes základná škola Turnianska najaktívnejšou v zlepšení prospechu z predmetov o živej i neživej prírode.