Zoznam výhercov prázdninovej súťaže

Milí čitatelia,

teší nás váš veľký záujem o súťaže časopisu Quark, či už internetové alebo v tlačenej verzii. Ďakujeme vám za každú jednu odpoveď, ktorú ste nám poslali. Z množstva správnych odpovedí sme vyžrebovali týchto výhercov letnej prázdninovej súťaže:

1. Zuzana Hanusová, Nitrianske Rudno
2. Marián Juščák, Košice
3. Máté T. Krajczár, Komárno
4. Eva Korecova, Hlohovec
5. René Beláček, Liptovská Osada

Pekné ceny sú už na ceste k vám.
Blahoželáme všetkým a veríme, že i keď ste nevyhrali, zasúťažíte si s nami aj v budúcnosti.

Komentáre