Žrebovali sme výhercov augustových súťaží

V auguste sme pre vás pripravili niekoľko súťaží.

V rubrike Objavy a vynálezy sme vám položili otázku Čo je PTFE? Správnu odpoveď, že je to polytetrafluóretylén alebo polymér tetrafluóretylénu čiže teflón, uviedol aj výherca Matej Špak z Košíc a získava knihu Pera Romanillosa Najväčšie objavy ľudstva, ktoré spôsobila náhoda od vydavateľstva IKAR/Príroda.

V rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali Čo je metylácia? Z tých, čo správne odpovedali, že metylácia zmierni génovú aktivitu alebo gén úplne vypne a zaisťuje, že sa gény prejavia iba v správny čas životného cyklu organizmu a v správnom type tkaniva, sme vyžrebovali Mareka Skriputu z Topoľčian a Annu Solivajsovú z Malachova. Obaja získavajú knihu Marka Hendersona Genetika – 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať od vydavateľstva Slovart.

Rubriku Technické stavby sme venovali Dunajskému polostrovu umenia, takže na jednoduchú otázku Ktoré vodné dielo umožnilo vznik múzea Danubiana? ste správne odpovedali, že to bolo vodné dielo Gabčíkovo. Rodinné vstupenky do múzea Danubiana vyhrávajú Pavol Božík, Júlia Lačalová a Barbara Fejesová, všetci z Bratislavy.

V téme čísla o inteligentných mestách budúcnosti nám správnu odpoveď e-mobilita na otázku Ako sa nazýva dopravný systém budúcnosti, ktorého základom budú elektromobily? napísal aj Martin Holínec, ktorý vyhráva exkurziu na vybrané pracoviská Žilinskej univerzity.

Všetkým výhercom gratulujeme.