Žrebovali sme výhercu decembrovej súťaže

V decembrovej rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali: Na dvore kráľa Mateja vznikla myšlienka potreby domácej vysokej školy. Kedy a kde bola založená, ako sa volala a ktoré štyri fakulty mala? Za správnu odpoveď, že to bola Academia Istropolitana, ktorá vznikla v roku 1465 v Prešporku (Bratislave) a jej fakultami boli filozofická, teologická, právnická a lekárska, získava knihu Františka Babaia: Uhorskí králi z vydavateľstva Perfekt Matúš V. z Prešova. Výhercovi blahoželáme a veríme, že ho kniha poteší.

Komentáre