Žrebovali sme výhercov februárovej súťaže

Vo februári sme sa vás v rubrike Čítanie z novej knihy pýtali Kto a v ktorom roku po prvýkrát použil pojem umelá inteligencia? Z tých, čo správne odpovedali, že to bol informatik John McCarthy a prvýkrát použil tento výraz na konferencii v Dartmouthe v roku 1956, sme vyžrebovali Michala Fizera z Košíc a Annu Ivaničovú z Myjavy. Výhercom gratulujeme a veríme, že kniha Romana Bartáka: Co je nového v umělé inteligenci? z vydavateľstva Nová beseda ich poteší.