Žrebovali sme výhercov súťaže 7/2022

V júli sme pre vás pripravili dve súťaže. V článku Oslava vedy a techniky sme sa vás pýtali: Kto získal ocenenie Vedec roka SR v 1. ročníku podujatia? Z tých, čo nám napísali, že laureátom sa stal prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., sme vyžrebovali Adriána K. z Partizánskeho, Jána R. z Bratislavy a Juraja N. z Bratislavy a posielame im brožúru Vedec roka SR – 25 rokov.
V rubrike Čítanie z novej knihy sme vám zadali úlohu: Uveďte autorov troch psychologických experimentov s detskými účastníkmi a čo skúmali. Za správne odpovede, medzi ktorými boli napríklad pokus s bábikou Bobo, Marsmallow experiment alebo experimenty Rozdelená trieda, Albert a potkan či Rozbitá hračka, získavajú knihu Viery Bačovej a Jána Kurinca: Najznámejšie experimenty v psychológii z edície Veda pre deti Matej M. zo Žarnovice a Martina H. z Leopoldova.
Výhercom blahoželáme a veríme, že ich kniha poteší.

Komentáre