Žrebovali sme výhercu májovej súťaže

V máji sme pre vás pripravili súťaž v rubrike Čítanie z knihy. Naša otázka znela: Čo je textový alebo jazykový korpus? Z tých, čo správne odpovedali, že ide o štruktúrovanú elektronickú databázu textov z rôznych štýlov, žánrov, časových období a vecných oblastí, v ktorých sa k textom a slovám pridávajú lingvistické informácie, sme vyžrebovali Emu D. z Prešova a posielame jej knihu Slovenský národný korpus – Texty, anotácie, vyhľadávanie z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Výherkyni blahoželáme a veríme, že ju kniha poteší.

Komentáre