24. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

Od 1. septembra Asociácia pre mládež vedu a techniku (AMAVET) spustila registráciu už 24. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET 2021 (FVAT), pričom žiaci stredných a základných škôl z celého Slovenska mali možnosť zrealizovať svoje nápady a prihlásiť bádateľské projekty individuálne alebo v dvojčlenných tímoch.

Krajské kolá FVAT sa konali v októbri, z ktorých najúspešnejší súťažiaci postúpili na celoslovenské finále súťaže mladých vedátorov.

FVAT, ktorý otvára Týždeň vedy a techniky (TVT) na Slovensku, sa začína v pondelok 8. novembra 2021 o 11.00 h v Zážitkovom centre vedy Aurelium, Bojnická 3 v Bratislave. Organizátori očakávajú účasť Branislava Gröhlinga, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Samuel Smoter, jeden z účastníkov FVAT, opísal svoju skúsenosť takto: AMAVET nám otvoril brány do sveta – či už išlo o súťaže, granty, jazykové pobyty alebo prijatie na vysokú školu bez prijímacích skúšok. Tejto neziskovej organizácii patrí obrovská vďaka za to, čo robia pre mládež a vedu na Slovensku.

Svoje posolstvo počas otvorenia FVAT a TVT odovzdajú aj predseda Slovenskej akadémie vied profesor Pavol Šajgalík a Pavol Čekan, ktorého poznáme vďaka vývoju slovenských PCR testov.

Víťazi celoslovenského finále FVAT získavajú postup na prestížne svetové a európske prehliadky a súťaže, kde každoročne zaznamenávajú vynikajúce výsledky. Ako dôkaz uvádzame víťazstvo stredoškoláka Jakuba Gála, ktorý sa v roku 2021 zúčastnil prestížnej svetovej súťaže Regeneron ISEF, kde získal úžasné 2. miesto. Viac na https://www.amavet.sk/amavet-na-regeneron-isef-2021-usa-2-miesto/.

Organizátorom podujatia je AMAVET, spoluvyhlasovateľom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Spoluorganizátormi podujatia sú CVTI SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Odbornými garantmi sú Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Slovenská akadémia vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská technická univerzita. Partnermi podujatia sú Nadácia Allianz, Nadácia SPP, Nadácia EPH, hlavné mesto Bratislava, VUJE, Nadácia Pontis, Bratislavský samosrávny kraj, Kvant, Hospodárske noviny, časopis Quark, zones.sk, Nextech, Veda na dosah.

Ján Nemec, AMAVET