24. ročník ocenenia Vedec roka SR už čoskoro

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlásili tento rok 24. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2020.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.
Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční dňa 29. 6. 2021, pozvanie naň prijali vedúci Kancelárie prezidentky SR pán Metod Špaček, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pán Ľudovít Paulis, štatutári podujatia – prof. Ján Kyselovič z CVTI SR, prof. Pavol Šajgalík zo SAV a prof. Dušan Petráš zo ZSVTS. Na oceňovaní sa zúčastnia aj ďalší zástupcovia významných vedecko-výskumných inštitúcií.

Ocenenia za rok 2020 sa budú udeľovať v piatich kategóriách:

  • Vedec roka
  • Mladý vedecký pracovník
  • Inovátor roka
  • Technológ roka
  • Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Interway, hlavnými partnermi podujatia sú spoločnosti SPP, Asseco, partnermi podujatia sú spoločnosti Tatravagonka, Datalan a SVOP. Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia sú RTVS a VATmagazín o vede a technike. Mediálnymi partnermi podujatia sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark a Nextech.
Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2020 nájdete na webovej stránke vedanadosah.sk v sekcii Vedec roka SR.

CVTI SR