Aby Slnko neotepľovalo

Vedci z Harvardovej a Yalovej univerzity navrhujú zatieniť Slnko, aby zredukovali globálne otepľovanie.

Priebeh počasia na našom území v letných i jesenných mesiacoch by sme mohli považovať za akúsi názornú ukážku toho, že globálne otepľovanie sa dotýka aj takého malého územia, akým je naše Slovensko. Vedci sa zhodujú na tom, že globálne otepľovanie je nepopierateľným faktom a že ku globálnemu otepľovaniu určite prispieva vypúšťanie tzv. skleníkových plynov do atmosféry. Svetové spoločenstvo i jednotlivé krajiny preto prijímajú kroky na zníženie produkcie týchto plynov, vznikajúcich pri spaľovaní fosílnych palív a spôsobujúcich skleníkový efekt, vedúci k zvyšovaniu teploty v našej atmosfére. Pretože obmedzovanie tvorby skleníkových plynov zatiaľ zrejme nepostačuje na úplné potlačenie globálneho otepľovania, prichádzajú vedci s ďalšími riešeniami. Originálny a inovatívny spôsob redukovania globálneho otepľovania navrhla skupina vedcov z Harvardovej a Yalovej univerzity v USA. Ich nápad spočíva v redukovaní prísunu energie dodávanej našej planéte vo forme slnečného žiarenia. Povedané konkrétnejšie, americký tím navrhuje, aby sa do nižšej stratosféry Zeme, do výšok asi 19 km, vstrekovali obrovské množstvá sulfátových častíc, ktoré by mierne zatienili Slnko. Tým by sa podľa amerických vedcov mala dať zredukovať rýchlosť otepľovania našej planéty o polovicu. Zatiaľ však nie je jasné, ako by sa veľké kvantá sulfátov do spomenutej vrstvy atmosféry dodávali. Jednou z uvažovaných možností je vývoj špeciálnych lietadiel vybavených rozstrekovacím či rozprašovacím zariadením. Americký tím odhaduje, že tento tieniaci systém by mohol byť do činnosti uvedený v roku 2033, pričom celkové náklady na jeho prevádzku v ďalších 15 rokoch by sa pohybovali okolo 36 miliárd dolárov.
Foto Pixabay

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 01/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre