Aj biela lož má krátke nohy

Foto Pixabay

Môžete sa domnievať, že malá biela lož napríklad o zlom účese je čisto len pre dobro vášho kamaráta či kamarátky. Aktivita vášho mozgu však hovorí niečo iné. Podľa výsledkov štúdie publikovanej v časopise Journal of Neuroscience špecifické vzory mozgovej aktivity v oblasti prefrontálnej kôry odhaľujú, kedy má tzv. biela lož sebecké pohnútky.
Biele lži – formálne nazývané Paretove lži – môžu byť napokon prospešné pre obe strany, ale ich skutočné motívy sú zakódované mediálnou prefrontálnou kôrou (MPFC). Táto oblasť mozgu vypočítava hodnotu rôznych sociálnych správaní, pričom niektoré časti sa zameriavajú na vnútorné motivácie, iné zasa na vonkajšie. Výskumníci JuYoung Kim a Hackjin Kim predpokladajú, že rôzne vzory aktivity v týchto častiach mozgu by mohli pomôcť odhaľovať skutočnú motiváciu bielych lží.
Tím vedcov pri svojom pokuse použil náhradu za tieto lži. Vedci účastníkom experimentu prikázali hovoriť rôzne klamstvá preto, aby získali odmenu pre seba samých, pre neznámeho človeka alebo pre obe strany. Výskumníci zároveň použili fMRI (zobrazenie tzv. funkčnej magnetickej rezonancie, ktorá sleduje mozgovú aktivitu detegovaním zmien v prietoku krvi) na meranie aktivity v MPFC účastníkov pokusu. Porovnávaním vzorcov mozgovej aktivity bielych lží so sebeckými alebo altruistickými klamstvami boli schopní predpovedať skutočnú motiváciu týchto klamstiev. Sebecké biele lži vykazovali väčšiu aktivitu vo ventrálnej a rostrálnej časti MPFC. Vzory aktivity vo ventrálnej časti boli podobné tým, aké vyvolávali sebecké klamstvá, zatiaľ čo vzory aktivity v rostrálnej časti neboli podobné tým, ktoré vyvolávali altruistické lži.

Zo stránky EurekAlert! spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 7/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.