Ako odlíšiť ilúziu a realitu

Letný špeciál vedeckej kaviarne CVTI SR bude venovaný fascinujúcemu a zároveň kontroverznému fenoménu súčasnosti – deepfake. O tom, ako rozoznať ilúziu od skutočnosti, budú diskutovať výskumník Michal Gregor z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií a redaktor a novinár Maroš Žofčin z portálu Živé.sk.

Udalosť na Facebooku

Termín deepfake označuje techniku generovania presvedčivého audiovizuálneho obsahu s využitím umelej inteligencie. Dozviete sa, aké nástroje a technológie sú potrebné na vytváranie takéhoto obsahu, aké formy môže deepfake nadobúdať, ale aj aké etické otázky prináša jeho používanie. Je známych niekoľko príkladov zneužitia tejto technológie na sociálnych sieťach a v súčasnosti už máme aj metódy detekcie takéhoto obsahu. Ten nám môžu pomôcť odhaliť najnovšie algoritmy určené na rozpoznanie manipulovaného obsahu, no aj tie majú svoje limity.

Aký je význam digitálnych vodoznakov pri overovaní autenticity digitálneho obsahu? Aké výzvy a možnosti prináša neustále sa zlepšujúca kvalita generovaného obsahu? Súčasťou vedeckej kaviarne budú aj praktické rady, ako si môže verejnosť overiť pravdivosť digitálnych informácií a ako sa brániť proti dezinformáciám šíreným s využitím technológie deepfake. Na záver sa pokúsime zamyslieť nad tým, čo deepfake skutočne znamená pre našu spoločnosť a ako by sme mali pristupovať k tejto technológii v budúcnosti.

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 25. júla 2024 o 17.00 h v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 24. júla 2024 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

Doc. Ing. Michal Gregor, PhD., pôsobí v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií. Má skúsenosti v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia, s hlavným zameraním na umelé neurónové siete a hlboké učenie. V roku 2019 založil Laboratórium umelej inteligencie na Žilinskej univerzite. Absolvoval výskumné pobyty aj na zahraničných univerzitách ako UC Berkeley, Univerzita v Patrase a Tongji University v Šanghaji. Vytvoril a vyučoval predmety zamerané na strojové učenie. Je spoluautorom prvej slovenskej učebnice o hlbokom učení.

Mgr. Maroš Žofčin je slovenský redaktor a novinár, ktorý píše pre portál Živé.sk. Zaoberá sa najmä novinkami v oblasti informačných technológií, digitálnych trendov a umelou inteligenciou. Je tiež hostiteľom podcastu SHARE, kde diskutuje o rôznych technologických témach vrátane technológií deepfake a ich vplyvu na spoločnosť.

Text a foto NCP VaT