AMAVET – vedecký kompas pre mladých

23. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT) sa uskutoční online formou prostredníctvom živého vysielania 9. až 10. novembra 2020. Na celoštátnom finále súťaže budú môcť diváci naživo sledovať prezentáciu 31 projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí zvíťazili na krajských kolách súťaže. Z pomedzi konkurencie stovky projektov z krajských kôl budú na finále FVAT obhajovať svoju vedátorskú činnosť pred vedcami či vysokoškolskými pedagógmi prestížnych slovenských univerzít.

Na Festivale AMAVET budú súťažiaci prezentovať výskum a technické vynálezy v kategóriách biológia, environmentálne vedy, medicína a zdravotníctvo, chémia, elektrina a mechanika, energia a transport, fyzika a astronómia, informatika a počítačové inžinierstvo, spoločenské vedy.

Festival vedy a techniky AMAVET 2020 je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý otvorí minister školstva vedy, výskumu a športu v pondelok 9. novembra o 10:00 h ONLINE.

Súčasťou festivalu AMAVET bude aj online Konferencia o popularizácii vedy a techniky na Slovensku pri príležitosti 30. výročia Asociácie pre mládež, vedu a techniku – AMAVET – v stredu 11. novembra 2020 od 10:00 do 12:00 h. V živých príbehoch mladých ľudí, ale aj už dospelých osobností, budete môcť vidieť ako neformálne vzdelávanie prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúsenosti. Aktivity AMAVET-u za 30 rokov sú odrazovým mostíkom do sveta vedy a techniky. Vo vystúpeniach dnes už úspešných ľudí uvidíte niekoľko konkrétnych príkladov ako neformálne vzdelávanie ovplyvnilo ich budúcu profesiu. Napríklad Ema Klučovská zvíťazila na súťaži Junior Internet AMAVET v kategórii JuniorDESIGN a dnes veľmi úspešne pôsobí v Los Angeles v USA ako animátorka príšeriek a filmových postáv. Pozvanie na Konferenciu prijala s veľkou radosťou, aj keď si bude musieť predĺžiť noc a pripojí sa online o jednej hodine času v LA: „Samozrejme, že si pamätám AMAVET. Veľmi mi pomohol presadiť sa! V Amerike sa mi veľmi darí, dostala som zaujímavé pracovné ponuky, ako napríklad robiť animácie pre budúce filmy Avatar alebo Netflix seriály. Veľmi rada sa k vám pridám na konferencii! Ja som vždy dlho do noci hore, takže prihlásiť sa k vám na meeting nebude žiaden problém.“

Čo môžete ešte vidieť na súťaži FVAT? Napríklad víťazi krajského kola a žiaci 1. ročníka strednej školy Jakub Nagy a Adam Bednář budú prezentovať projekt Pikobalón, ktorý sa sústredí na vývoj ultraľahkých stratosferických sond. Pikobalón (sonda) má iba 5 gramov, vďaka čomu je schopná na malom balóne preletieť desiatky tisíc kilometrov. Počas celého letu poskytuje vedecké dáta v reálnom čase. Je niekoľko násobne lacnejší než bežné meterologické balóny, pričom ale dokáže letieť a fungovať niekoľko stonásobne dlhšie.

Žiačky 8. ročníka základnej školy Aneta a Iveta Štefančínové budú prezentovať projekt Rádioaktivita vybraných prameňov v okolí Prešova. Venovali sa odoberaniu a analýze vzoriek vody z voľne dostupných prameňov v oblasti Prešova. Odberom získali 34 vzoriek vody. Prieskum potvrdil hypotézu, že vybrané vzorky prameňov možno považovať za nízkoradónové vody.

Všetky online vysielania si môžete pozrieť na adrese https://www.festivalvedy.sk/live. Diváci FVAT budú mať možnosť klásť otázky cez https://sli.do #amavet.

Ján Nemec