AMAVET zažiaril v Európskej súťaži mladých vedcov

V nedeľu 19. septembra 2021 boli na slávnostnej ceremónii na španielskej Univerzite v Salamance vyhlásené najvyššie ocenenia mladých vedcov Európskej Únie (EUCYS). Predchádzala jej dvojdňová hybridná súťaž, ktorej sa zúčastnilo 158 nádejných mladých vedcov vo veku od 14 do 20 rokov, pochádzajúcich z 34 krajín. Keďže sa minuloročné podujatie nemohlo konať kvôli pandémii, tento rok sa spojili súťažiaci z rokov 2020 a 2021. Vo veľkej konkurencii sa dokázali presadiť aj reprezentanti AMAVET-u (Asociácia pre mládež, vedu a techniku) a ceny putujú aj na Slovensko.

Matúš Mlynár, ktorý sa umiestnil na tretej priečke s projektom The dynamic effect of oxytocin treatment on autistic-like behaviors in a genetic model of autism získal aj finančne ocenenie – 3 500 eur.

Špeciálnu cenu Európskej vesmírnej agentúry (ESA) získal Miroslav Cibula s projektom Omnis: Modular Question Answering Web Search Engine. ESA ponúka víťazovi stráviť týždeň v jej hlavnom technickom centre ESTEC v Holandsku.

Mariya Gabriel, komisár pre inováciu, výskum, kultúru, edukáciu a mládež, sa vyjadril k podujatiu: Gratulujem všetkým tohtoročným víťazom za ich mimoriadne úspechy. Minulý rok nám ukázal dôležitosť výskumu a inovácie pri prekonávaní krízy, ktorá sa nás všetkých dotýka. Táto súťaž oslavuje novú generáciu talentov, ktorých objavy a inovácie budú zásadné pri formovaní budúcnosti, v ktorej chceme žiť. Som naozaj hrdý na vynikajúce práce mladých.

A aké pocity zažívali po prestížnej európskej súťaži mladých vedcov slovenskí reprezentanti AMAVET-u?

Matúš Mlynár, víťaz FVAT AMAVET 2020, Gymnázium Juraja Hronca Novohradská, Bratislava: Tretie miesto na súťaži EUCYS bolo pre mňa veľkým prekvapením, radosťou a zároveň obrovskou motiváciou pre moje ďalšie sústredenie sa na štúdium a pokračovanie vo vedeckej práci. Príslovie Cesta je cieľ platí aj v mojom prípade, avšak verím, že moja vedecká kariéra je ešte len na začiatku a práve táto výhra mi pomôže pri štúdiu v zahraničí.

Počas celého podujatia som mal možnosť načerpávať inšpiráciu, či už priamou komunikáciou s mojimi vedeckými kolegami, alebo sledovaním ich prezentácií. Úprimne ma prekvapili diskusie s porotou, ktoré nenasledovali typický formát prezentácie, ale dialóg, ktorý mnohokrát presahoval tému, ktorej som sa venoval. Práve vďaka týmto rozhovorom som získal cenné tipy týkajúce sa napríklad budúcnosti vedy alebo najperspektívnejších študijných odborov.

Nie menej zaujímavou súčasťou programu boli plenárne diskusie s vedcami zaoberajúcimi sa aktuálnymi globálnymi výzvami. EUCYS mi pomohol získať kontakty, nové skúsenosti a interdisciplinárny pohľad na rozličné problémy. Aj keď toto podujatie už skončilo, som rád za komunitu ľudí, v ktorej som sa ocitol a verím, že už čoskoro budeme spoločne čeliť výzvam budúcnosti. Problémy ľudstva totiž presahujú hranice a medzinárodná spolupráca je kľúčová a práve EUCYS túto spoluprácu posilňuje.

Pozrieť si môežte aj video a poster https://eucys2021.usal.es/medicine-03-2021/ .

Miroslav Cibula, víťaz FVAT AMAVET 2019, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická, Bratislava: Účasť na EUCYS-e bola pre mňa unikátnym a obohacujúcim zážitkom. Veľmi milo ma prekvapila hybridná forma súťaže, respektíve jej virtuálna časť, ktorá sa uskutočňovala v prepracovanom prostredí imitujúcom reálnu výstavnú halu, čo do veľkej miery navodzovalo pocit ako pri fyzickej účasti. Rovnako aj možnosť voľne sa pohybovať po výstavisku a komunikovať so spolusúťažiacimi alebo porotcami, mi dalo príležitosť zoznámiť sa s rôznymi zaujímavými ľuďmi a vidieť ich projekty. Bolo to na úplne inej úrovni, ako keby sa súťaž konala v tradičnej virtuálnej forme niekde na Zoome. Myslím si, že konkurencia na súťaži bola zložená z veľmi inšpiratívnych ľudí, ktorí sa podujali veľakrát riešiť súčasné rezonujúce témy typu pandémia koronavírusu, globálne otepľovanie, umelá inteligencia, nanotechnológie alebo kvantová fyzika. EUCYS bol napokon aj vo väčšej miere na tieto témy orientovaný a veľmi sa mi páčili aj rôzne sprievodné podujatia, kde sa k týmto témam vyjadrovali renomovaní vedci. Či už to bola panelová diskusia rôznych odborníkov alebo rovno celá prednáška laureáta Nobelovej ceny za fyziku. Prestíž a príslušnosť EUCYS-u k Európskej únii sa odzrkadlili aj na cenách! Či už to bolo 18 objemnejších hlavných peňažných cien, možnosť navštíviť množstvo výskumných organizácií po celej Európe (napríklad CERN, ESA, ESO) alebo nominácia na ďalšiu z prestížnych európskych projektových súťaží a fór. Ja som za svoj projekt v oblasti počítačových vied dostal možnosť stráviť týždeň v Hlavnom technickom centre ESA v Holandsku, ktoré sa venuje všetkému od astronómie cez planetárnu, solárnu a fundamentálnu fyziku až po telekomunikáciu, robotiku a vesmírne inžinierstvo. Musím povedať, že celá séria vedeckých súťaží, odštartovaná účasťou na Festivale vedy a techniky AMAVET, mi toho naozaj veľa dala, zoznámila ma s množstvom špičkových ľuďí a rozšírila mi obzory a spektrum zručností, za čo som veľmi vďačný AMAVET-u a odporúčam to mojim mladším kolegom absolvovať.

Študenti prezentovali rôzne projekty pred medzinárodnou porotou skladajúcou sa z renomovaných vedcov, ktorým predsedal Dr. Attila Borics z Maďarskej akadémie vied. Víťazné projekty získali spolu 93-tisíc eur vo finančných odmenách a tiež ďalšie ceny, ako napríklad návštevy do najinovatívnejších výskumných organizácií v Európe.

Obnova po pandémii spolu so zelenými a digitálnymi transformáciami zvýšili v Európe ešte viac dopyt po vedeckých, technologických, inžinierskych a matematických (STEM) zručnostiach. Súťaž si kladie za cieľ podporiť mladých ľudí študovať v oblasti STEM a rozvíjať si kariéru vo vede.

Vzhľadom na bezpečnostné opatrenia súvisiace s pandémiou sa študenti zúčastnili dištančne zo svojich domovov. Špeciálny virtuálny priestor bol nastavený tak, aby mohli prezentovať svoje projekty a debatovať s porotou, či spolu medzi sebou. Dvojdňové podujatie zahŕňalo prednášku Dr. Wiliama D. Phillipsa, víťaza Nobelovej ceny za fyziku v roku 1997 a ďalšie diskusie s významnými vedcami o téme výziev, s ktorými sa v súčasnosti mladí vedci stretávajú.

Súťaž mladých vedcov EÚ (EUCYS) založila Európska komisia v roku 1989, aby podnietila spoluprácu medzi mladými vedcami a dala im šancu nechať sa viesť najprominentnejšími európskymi výskumníkmi. Počet účastníkov narástol z 53, z prvej súťaže v roku 1989, na priemerne 150 účastníkov ročne. Ďalšie podujatie sa bude konať v holandskom Leidene, ktoré bude Európskym mestom vedy v roku 2022.

Ján Nemec, AMAVET