Anglicizmy v našom živote

Foto Unsplash/Nick Fewings

Žijeme v globálnom svete, ktorý sa úzko spája s internacionalizáciou jazyka. Je nesporné, že v súčasnosti v ňom dominuje angličtina, a to predovšetkým v oblasti informačných technológií, marketingu a mnohých vedných odborov. Angličtina čoraz viac preniká aj do našej bežnej konverzácie. V nejednom prípade tak vytláča domácu ustálenú lexiku, či už v podobe jednotlivých výrazov, alebo fráz. Pozrieme sa na niektoré z nich.

Medzi slová, ktoré sa nenáležite uchytili v oblasti marketingu, patrí slovo edícia. Vyskytuje sa zvyčajne v spojení limitovaná edícia, ktorým výrobca naznačuje, že určitý produkt bol vyrobený v obmedzenom množstve, čím sa má stať spotrebiteľsky príťažlivým a žiadanejším, napr. limitovaná edícia Škody Fabia, limitovaná edícia kabeliek, limitovaná edícia Viney. Frekventované sú aj prívlastky špeciálna, exkluzívna, zimná, letná, napr. špeciálna edícia čokolád Figaro, exkluzívna limitovaná edícia vône Esprit Life, teplá bavlnená mikina zo zimnej edície, zubné kefky s kvetinkou z letnej edície.

Slovo edícia je primárne latinského pôvodu (lat. editio = vydanie, vydávanie) a v slovenčine sa ním označuje vydanie literárneho, hudobného diela alebo séria literárnych, hudobných a výtvarných diel v jednotnej úprave (napr. edícia detektívok, edícia Zlatý fond svetovej literatúry). Cítime, že v spojeniach, ktoré sme uviedli v predchádzajúcom texte, slovo edícia nie je namieste. Použilo sa ako preklad anglického slova edition, ktoré má takisto pôvod v latinčine, no v angličtine sa okrem významu vydanie, edícia používa aj vo význame séria, verzia. Práve slovo séria je jedným z výrazov, ktorými možno nahradiť slovo edícia v uvedených spojeniach – limitovaná séria Škody Fabia, špeciálna séria čokolád Figaro –, no máme k dispozícii aj iné výrazy. Pre sezónne oblečenie sa v slovenčine zaužíval výraz kolekcia: teplá bavlnená mikina zo zimnej kolekcie. Slovo kolekcia možno použiť aj v spojení limitovaná kolekcia kabeliek, prípadne v spojení zubné kefky s kvetinkou z letnej kolekcie; v tomto prípade by sa dalo použiť aj slovo ponuka – zubné kefky s kvetinkou z letnej ponuky. Napokon možno ponúknuť ešte jeden náhradný výraz za slovo edícia, a to rad: exkluzívny limitovaný rad vône Esprit Life.

Slovo edícia sa nevhodne (a zbytočne) dostalo aj do športu, kde sa objavujú spojenia ako tohtoročná edícia Ligy majstrov, tohtosezónna edícia Slovenského pohára, budúcoročná edícia európskych pohárových súťaží, jarná edícia futbalovej súťaže. Ide tu o jednoznačný anglicizmus, keďže slovo edition sa v angličtine používa aj v oblasti športu, často pred názvom športového podujatia. V slovenčine takéto pridávanie nie je potrebné, vystačíme si s formuláciami tohtoročná Liga majstrov, budúcoročné európske pohárové súťaže, jarná futbalová súťaž, prípadne názov spresníme iným spôsobom: tohtosezónne súťaže/zápasy Slovenského pohára.

Prevzatie anglicizmu edícia nepochybne súvisí s jeho podobou s anglickým slovom edition, presnejšie s tým, že samo slovo edícia je dávno súčasťou našej slovnej zásoby a používatelia ho majú uložené vo svojom jazykovom povedomí. Nezamýšľajú sa nad tým, že v slovenčine sa slovo edícia používa v konkrétnom ustálenom význame a v ostatných prípadoch treba za anglické slovo edition hľadať iný, vhodný slovenský ekvivalent. Na margo nášho konštatovania uvedieme aj sloveso typovať ako nenáležitý preklad anglického slovesa type vo význame zapisovať údaje do počítača.

Z fráz kopírujúcich anglické konštrukcie spomenieme frázu Majte pekný deň, ktorá je doslovným prekladom anglickej frázy Have a nice day. Lúčia sa ňou moderátori médií a osvojili si ju i bežní používatelia nášho jazyka. Formula Pekný deň! v súčasnosti konkuruje konvenčne ustálenej pozdravnej formule Dobrý deň! Proti tomu nemožno nič namietať, ale sloveso majte v želacej fráze Majte pekný deň je slovenčine cudzie a pôsobí na mnohých používateľov rušivo. Hoci máme zaužívané frázy Maj (Majte) sa dobre (pekne) či hovorové Maj sa (Majte sa), v ostatných prípadoch sa ustálene používa sloveso želať: Želám (Želáme) vám pekný (dobrý) deň či jednoducho Pekný (Dobrý) deň.

Silvia Duchková
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.