Astronomické kalendárium (apríl)

Meteory z meteorického roja Lyridy zanechávajú za sebou dlhú niekoľko sekúnd pozorovateľnú stopu, foto wikipédia/Migebuff.

Veľká medvedica je takmer v nadhlavníku obrátená dole hlavou a jej chvost nás dovedie k hviezde Arcturus, ktorá je najjasnejšou hviezdou jarnej oblohy. V tomto mesiaci nás čaká aj vrchol meteorického roja Lyridy

Zimné súhvezdia Orion a Veľký pes pomaly miznú na západe. Na južnej oblohe, vysoko nad obzorom nájdeme súhvezdie Leva a jeho najjasnejšiu hviezdu Regulus. Smerom na západ vidíme žiariť dvojicu hviezd Castor a Pollux v Blížencoch. Na juhovýchod od Leva sa vrátime k hviezde Arcturus.

Pozorovateľnosť planét

Merkúr môžeme počas tohto mesiaca  vidieť pred východom Slnka. Zo súhvezdia Vodnára sa 15. apríla presunie do  Rýb.
Venušu zaiste neprehliadneme na  skorej rannej oblohe. Taktiež ju môžeme vidieť pred východom Slnka. Nachádza  sa v súhvezdí Vodnára s magnitúdou -3,9.  Odtiaľ sa 17. apríla presunie do Rýb.
Mars vychádza v dopoludňajších hodinách, takže ho môžeme vidieť na oblohe ihneď po  západe Slnka. Počas celého mesiaca ho  nájdeme v súhvezdí Býka. Pozorovateľný  je do jedenástej hodiny večer, na konci  apríla do pol dvanástej.
Aj Jupiter môžeme  vidieť počas druhej polovice noci. Každým  dňom vychádza o čosi skôr, takže čas na  jeho pozorovanie sa nám predlžuje. Nájdeme ho v súhvezdí Hadonosa, počas prvých  aprílových nocí od pol druhej v noci, na  konci mesiaca už od pol dvanástej.
Saturn je pozorovateľný pred východom Slnka  nad východným obzorom. Jeho sídlom  zostáva súhvezdie Strelca.
Urán môžeme  pozorovať počas prvých aprílových večerov po zotmení do deviatej večer. V druhej  polovici mesiaca sa pre svoju blízkosť pri  Slnku pre nás stáva nepozorovateľný.  Opäť ho uvidíme v máji, a to na rannej  oblohe. Nájdeme ho v súhvezdí Barana.
Neptún môžeme pomocou ďalekohľadu  vidieť pred východom Slnka. Nájdeme ho  v súhvezdí Vodnára.

Meteorické roje

Meteorický roj Lyridy sú aktívne od 16.  do 25. apríla. Maximum dosiahnu v noci z 22. na 23. apríla. Lyridy sa považujú za  najstaršie pozorovaný meteorický roj,  záznamy o jeho pozorovaní sú 2 600  rokov staré. Bod, z ktorého budú vyletovať, sa nachádza v blízkosti hviezdy  Vega, jednej z najjasnejších hviezd nočnej oblohy. Tieto meteory sú pozostatkom kométy C/1861 G1 Thatcher, ktorej  jeden obeh okolo Slnka trvá 415 rokov.  Počet meteorov za hodinu sa pohybuje  okolo čísla 15, často produkujú stopy plynu a zanechávajú tak za sebou niekoľko  sekúnd pozorovateľnú stopu. Druhým meteorickým rojom sú η Akvaridy. Tento roj je aktívny od 19. apríla až  do 28. mája s maximálnou aktivitou v noci z 5. na 6. mája. Počet meteorov za  hodinu sa takisto odhaduje na 15. V roku  2013 dosiahli enormnú hodnotu a mohli  sme ich vidieť až 130 za hodinu. Radiant  tohto roja je súhvezdie Vodnára. Zaujímavosťou je, že η Akvaridy sú tvorené  čiastočkami prachu, ktorý na svojej ceste  zanecháva Halleyho kométa. Cez dráhu  tejto kométy prechádza Zem počas roka  dvakrát. Prvé stretnutie s dráhou Halleyho  kométy spôsobuje vznik η Akvaríd a dru- hé stretnutie má za následok roj Orionidy.  Halleyho kométe trvá obeh okolo Slnka  76 rokov. Najbližšie sa bude dať na našej  oblohe pozorovať v roku 2061.

Mgr. Viktória Zemančíková, PhD.
Slovenský zväz astronómov

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 04/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre