Mapujme prírodu v meste

O tom, že aj v meste môže človek nájsť zaujímavú a bohatú prírodu, sa môže každý presvedčiť počas predĺženého víkendu 26. až 29. apríla tohto roku s podujatím City Nature Challenge, ktorým v tieto jarné dni ožijú mestá po celom svete.

Mapa miest sveta, ktoré sa zapájajú do tohtoročnej City Nature Challenge

Zapojiť sa môžu jednotlivci, rodiny aj celé školské triedy – stačí mobilný telefón, chuť objavovať rastliny a živočíchy vo svojom okolí a zaznamenať svoje pozorovania pre vedu prostredníctvom aplikácie iNaturalist. Viac prezradí Alena Vaľková z občianskeho združenia Stromosvet, organizátorka bratislavského projektu City Nature Challenge.

Ukážka fotografie do projektu, foto Zuzana Stožická

Prečo ste sa rozhodli organizovať City Nature Challenge Bratislava?

Občianske združenie Stromosvet chce svojimi aktivitami inšpirovať obyvateľov miest k všímavosti v prírode. V čoraz viac urbanizovanom svete a uponáhľanom živote často zabúdame vnímať prírodu okolo nás. Jedným zo spôsobov, ako prepojiť ľudí s prírodou v meste a súčasne prispieť k mapovaniu biodiverzity, sú projekty tzv. občianskej vedy. Nedávne štúdie naznačujú, že projekty občianskej vedy založené na pozorovaní prírody nie sú len o zbieraní údajov o životnom prostredí. Podľa štúdie Michaela J. O. Pococka a kol., publikovanej v roku 2023, takéto aktivity prospievajú aj duševnej pohode účastníkov a zároveň podporujú správanie sa v prospech ochrany prírody. City Nature Challenge je skvelou príležitosťou objavovať rozmanitosť prírody v meste, spoznávať pozorované druhy a byť súčasťou globálneho podujatia.

Čo môže takýto projekt priniesť mestu?

Cieľom je povzbudiť obyvateľov, aby lepšie spoznali prírodu vo svojom meste a prispeli k zberu údajov použiteľných pre výskum. Čím viac vieme o tom, aké druhy sa v akých oblastiach vyskytujú, tým viac môžeme urobiť pre ich ochranu. City Nature Challenge prispieva k budovaniu komunity ľudí, ktorí sa zapájajú do pozorovania a identifikovania druhov žijúcich na území mesta prostredníctvom aplikácie iNaturalist. Lokálne monitorovanie, napríklad vzácnych alebo inváznych druhov, môže byť použité pre informovanejšie rozhodnutia zo strany aktérov v oblasti ochrany životného prostredia. Projekt prináša inovatívny prístup využitím technológie a zároveň približuje ľuďom vedu ako nástroj poznania.

Ako sa môžu záujemcovia zapojiť?

Zapojiť sa je jednoduché. Stačí si všímať prírodu okolo nás, odfotiť pozorované druhy, zaznamenať lokalitu a šíriť informácie prostredníctvom aplikácie iNaturalist. Pre výskum sa môžu použiť údaje o voľne žijúcich druhoch, ktoré sú identifikované na základe fotografie prostredníctvom umelej inteligencie a sú potvrdené aspoň dvoma používateľmi aplikácie iNaturalist. Je tu priestor na zapojenie sa študentov prírodovedných odborov a tiež vedeckých pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu konkrétnych druhov na danom území. Vekový limit na prihlásenie sa do aplikácie iNaturalist je 13 rokov, pre školy však existuje možnosť zapojiť deti do pozorovania prírody v okolí pomocou aplikácie Seek by iNaturalist.

Viac informácií nájdete na stránke City Nature Challenge citynaturechallenge.sk, na webovom sídle Európskej komisie European Comission, Directorate-General for Environment, 2023, environment.ec.europa.eu/news/notice-nature-improve-your-mental-health-and-encourage-conservation-2023-07-27_en alebo v štúdii M. J. O. Pococka a kol.: The benefits of citizen science and nature-noticing activities for well-being, nature connectedness and pro-nature conservation behaviours, doi.org/10.1002/pan3.10432.

Vedecká knižnica CVTI SR

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 4/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.