Auto na vodík

Ako funguje vodíkový pohon? Ako obstojí vodík v porovnaní s inými alternatívnymi palivami? O tom, aký potenciál má vodík v budúcnosti, porozprával vo svojej prednáške v rámci septembrovej vedeckej kaviarne v CVTI SR docent Ján Lábaj.

V úvode prednášky sa dozviete niečo o histórii použitia vodíka na pohon mobilných strojov. Docent Lábaj predstavuje vlastnosti vodíka a problémy s jeho použitím pre piestové motory. Podrobnejšie rozoberá problematiku spaľovania, kinetického a difúzneho plameňa v piestových motoroch, plameňa v rôznom režime prúdenia, spaľovania vodíka a jeho porovnanie s inými palivami. Odborník objasňuje pojmy, ako je hluk spaľovania, abnormálne horenie paliva v piestových motoroch a jeho akustické prejavy. Zároveň vysvetľuje, prečo nie je klopavé spaľovanie detonácia a prečo je potrebné vodík do spaľovacieho priestoru motora fúkať alebo vstrekovať.
Záznam prednášky s názvom Možnosti použitia vodíka na pohon automobilov si môžete pozrieť na YouTube CVTI SR v zozname Veda v CENTRE.

Doc. Ing. Ján Lábaj, CSc., pracuje v súčasnosti v Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom, na Katedre didaktiky odborných predmetov, kde prednáša odborné predmety z oblasti strojárstva. Venuje sa simulačným výpočtom z dynamiky tekutín pre priemysel a konzultáciám pre univerzity v oblasti spaľovania, transportu hmoty a tepla. Tiež spolupracuje na úpravách motorov kogeneračných jednotiek pre rôzne alternatívne palivá vyrobené z plastov a iných druhotných surovín. Získal ocenenie za vývoj senzoru s rýchlou odozvou na meranie teploty plameňa pri plnorozmerových motoroch na NOVTECH ‘96 a za riešenie KEGA 3/6167/08.

Vedecká jeseň

Septembrová Vedecká cukráreň a vedecká kaviareň Veda v CENTRE sú sprievodnými podujatiami Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2020. Európska noc výskumníkov sa v zmenenej forme a v novom termíne uskutoční aj v roku 2020. Opäť sa môžete tešiť na vedeckú jeseň – organizátori pripravujú online program, súťaže, návštevy škôl a ďalšie zaujímavé aktivity. Hlavný program sa uskutoční v posledný novembrový piatok 27. 11. 2020. Projekt je spolufnancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 Akciami Marie Sklodowska Curie, grantová zmluva č. 954862.