Vysokovýkonné počítanie

Národné kompetenčné centrum pre HPC odštartovalo v letnom semestri 2024 sériu populárno-náučných prednášok, v ktorých odborníci z rôznych oblastí predstavia spôsob, akým využívajú vysokovýkonné počítanie (high-performance computing, HPC). Záujemcovia sa v apríli a máji oboznámia napríklad s aplikáciou HPC v oblasti sekvenovania genómu alebo v… pokračuj

Nová pomoc v medicíne

Hosťom aprílovej vedeckej kaviarne v CVTI SR bude Jaroslav Katrlík z Chemického ústavu SAV, v. v. i., ktorý bude hovoriť o biočipoch a ich využití v medicíne. Pokrok vo vývoji biočipov nám otvára nové možnosti v oblasti výskumu tela, vývoja liečiv, ale aj diagnostiky chorôb,… pokračuj

Poruchy správania a učenia sa

Hosťom marcovej Vedy v CENTRE bude Eva Smiková z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá sa vo svojej prednáške zameria na to, ako môže rodič pomôcť dieťaťu s poruchami správania a učenia sa. Máte doma dieťa, ktoré v škole alebo v materskej škole svojím… pokračuj

Nepriateľ v našich cievach

Hosťom februárovej vedeckej kaviarne bude Tomáš Šimurda z Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine UK a Univerzitnej nemocnice Martin, ktorý bude hovoriť o krvných zrazeninách. Krvná zrazenina (trombus) je príčinou vysokého počtu úmrtí vo svete. Mnohí ľudia sa domnievajú, že je to málo ovplyvniteľný jav, pravdou… pokračuj

Koža v zimnom období

Hosťom decembrovej Vedy v CENTRE bude dermatologička Mária Šimaljaková z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a z Univerzitnej nemocnice Bratislava, ktorá sa vo svojej prednáške bude venovať starostlivosti o kožu a vhodným kozmetickým prípravkom. Chladné a sychravé počasie v kontraste so suchými prekúrenými miestnosťami sú… pokračuj

Syndróm vyhorenia

Hosťom novembrovej Vedy v CENTRE bude psychológ Karol Kováč, ktorý sa vo svojej prednáške zameria na tzv. syndróm vyhorenia. Vyčerpanosť, nechuť do aktivity či strata koncentrácie. To sú len niektoré z prejavov vyhorenia. Množstvo ľudí, ktorých tento stav trápi alebo sa k nemu postupne prepracovávajú,… pokračuj

Cestovanie v čase

O tom, prečo cestovanie v čase nie je len sci-fi a čo na to hovorí fyzika, porozprával v októbrovej vedeckej cukrárni CVTI SR Samuel Kováčik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Hoci cestovanie v čase považujeme len za sci-fi z kníh a… pokračuj

Cesta za zdravou hmotnosťou

Hosťom októbrovej Vedy v CENTRE bude Adela Penesová z Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., ktorá sa vo svojej prednáške zameria na zdravý životný štýl. Správna, vyvážená výživa je súčasťou procesu, ktorý nazývame zdravý životný štýl. Vhodná strava je jedným z kľúčových faktorov, ktorý spolu… pokračuj

Pokroky a záchranné akcie dronov

Príchod dronov na trh spôsobuje postupnú revolúciu vo viacerých odvetviach. Donáškové služby, filmári, armády či geografi – všetci našli v technológii dronov pomoc a nové možnosti. Rovnako je to aj v záchranných zložkách, ktorým dron môže uľahčiť pátranie, a teda zachrániť život človeku v ohrození.… pokračuj

Slovenské pramene

Hosťom septembrovej Vedy v CENTRE bude Peter Malík, vedúci oddelenia hydrogeológie a geotermálnej energie v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra, ktorý porozpráva o podzemných prameňoch. Pramene sú jedinečné body prvého dotyku podzemnej hydrosféry so zemským povrchom. Napriek tomu, že sme od nich tak veľmi závislí,… pokračuj