Autooptimalizácia mozgu

Foto Pixabay

Ťažké stresy môžu u niektorých ľudí vyvolať poruchy, ktoré medicínska prax pozná pod skratkou PTSD. Tá znamená post-traumatic stress disorder, čiže posttraumatickú stresovú poruchu. Obvyklými prejavmi tejto poruchy, objavujúcej sa najmä po prežití mimoriadne traumatickej či traumatizujúcej udalosti, sú nespavosť, depresívna nálada či stavy úzkosti. K najčastejším podnetom, ktoré vyvolávajú poruchu PTSD, patria prežitie vážnej autonehody, prírodnej katastrofy či teroristického útoku, smrť blízkej osoby a fyzické i psychické týranie. Do skupiny s častým výskytom syndrómu PTSD patria vojaci, ktorí sa zúčastnili na vojenských operáciách. Na zlepšovanie stavu pacientov trpiacich spomenutou poruchou sa doteraz používala farmakoterapia (podávanie liekov) v kombinácii s psychoterapiou. Veľký pokrok v liečbe sľubuje inovatívna metóda, ktorú vyvinuli vedci a lekári medicínskeho centra z Wake Forest Baptist Medical Center v USA. Nová metóda spočíva v zaznamenávaní striedavých elek- trických signálov pacientovho mozgu. Počítač skonvertuje tieto signály do pásma počuteľných frekvencií a tie pacient počúva v slúchadlách. Podľa výskumníkov mozog rýchlo zistí, že pacient počuje svoju vlastnú mozgovú aktivitu a ak je priveľmi chaotická, vynasnaží sa o tzv. autooptimalizáciu, teda o upokojenie mozgovej činnosti, čo redukuje príznaky stresovej poruchy.

RM

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 02/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.