Balónikmi proti infarktu

Na budúci rok by sa mal dostať na trh plne automatizovaný systém nanášania liečiv na balónik katétra, ktorý v spolupráci s ďalšími ústavmi a firmami vyvíja Fraunhoferov ústav.

Foto BVMED

Koronárne ochorenie srdca je celosvetovo hlavnou príčinou úmrtí. Ide o ochorenie koronárnych artérií, ktoré zásobujú krvou a živinami srdcový sval. Najčastejšou príčinou je patologické poškodenie týchto artérií usadeninami, ktoré vytvárajú tzv. plak na vnútornej strane artérií a tým ich zužujú. V tom horšom prípade sa prejaví infarktom, ktorý môže mať smrteľné následky.
Jednou z metód liečenia zúžených koronárnych artérií je vloženie stentu do zúženého miesta, čím sa zabráni úplnému upchatiu artérie. V súčasnosti existuje veľmi veľa druhov stentov – ten najjednoduchší si môžeme predstaviť ako rúročku. Často sa však stáva, že dôjde k restenóze, pri ktorej sa stentom opravené miesto začne opäť zužovať, čo si vyžiada ďalšie chirurgické zásahy. Lekárske výskumné ústavy na celom svete preto vyvíjajú nové spôsoby trvalejších riešení problémov s upchávajúcimi sa koronárnymi artériami.
V Nemecku, kde na koronárne ochorenia trpí približne šesť miliónov ľudí, sa vývoju inovatívnych liečebných postupov venuje aj Fraunhoferov ústav pre výrobné zariadenia a konštrukčnú techniku. Jednou z oblastí je aj vývoj automatizovaného nanášania tenkej vrstvičky liečiv – imunosupresív a cytostatík – na povrch balónikového katétra, ktorý sa na zúženom mieste nafúkne, čím sa liečivá z jeho povrchu dostanú na vnútornú stenu artérie. Tieto liečivá dlhodobo zabraňujú vzniku restenózy. Veľkou výhodou tohto postupu je aj to, že v organizme po zákroku neostáva žiadne cudzie teleso. Určitou nevýhodou je, že nanášanie účinných látok na balónik katétra sa väčšinou vykonáva ručne, na čo je potrebný špeciálne vyškolený tím. Nanášanie si vyžaduje veľkú pozornosť, pretože stena balónika v nafúknutom stave má hrúbku len 20 až 80 mikrometrov a ľahko sa poškodí.
Jednou z priorít je vyvinúť automatizovaný systém, ktorý nanesie účinnú látku na stenu artérie do jednej minúty, aby proces zásobovania krvi kyslíkom nebol príliš dlho narušený. Na trh by sa inovatívny automat na nanášanie medikamentov na balóniky katétrov mohol dostať v roku 2023.

RM

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 3/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.