BARS 2023

Stredoškolákom, ktorí sa neboja dobrodružstva, je určená vedecká súťaž BARS 2023. Tímy, ktoré najlepšie vypracujú zadané úlohy, postúpia do finále na zámku v Smoleniciach, kde absolvujú štvordňové sústredenie spojené so školením s vedcami a odborníkmi na prežitie. Víťazný tím sa dostane na mesačnú letnú vedeckú výpravu do prapôvodných lesov sibírskeho tigra v krajine vychádzajúceho slnka, na Hokkajde. Projekt sa uskutočňuje aj v spolupráci s Harvardovou univerzitou v USA, Cambridgeskou univerzitou vo Veľkej Británii a Sorbonskou univerzitou vo Francúzsku.

Do súťaže sa môžu prihlásiť trojčlenné tímy stredoškolákov. Ich úlohou je v prvom kole vypracovať viaceré teoretické a praktické úlohy, ktoré majú preveriť ich usilovnosť, vynaliezavosť, názory a reakcie na neriešiteľné úlohy. Úlohy do veľkej miery prichystali účastníci minulých ročníkov. Pri praktických úlohách musia súťažiaci zveľadiť svoje vlastné prostredie, opísal zadania vedúci organizačného tímu súťaže Peter Vršanský z Ústavu zoológie SAV, v. v. i. V projekte BARS1 takto legálne vysadili 1 361 pôvodných neovocných stromov – celý nový les.
Práce vyhodnotí odborná porota a do finále vyberie päť najlepších tímov. Ich členovia získajú možnosť absolvovať exkluzívne školenie od vedcov, odborníkov na prežitie a špeciálnych jednotiek. Na sústredení na Smolenickom zámku preveríme odolnosť finalistov a ich schopnosť riešiť praktické úlohy. Zistíme tiež, ako vedia sami seba organizovať, spolupracovať a férovo súťažiť a pomáhať konkurencii, doplnil paleobiológ P. Vršanský. Sústredenie sa má uskutočniť v zimných mesiacoch.
Zo sústredenia v Smoleniciach vzíde víťazný tím, ktorému bude v spolupráci s japonskými vedcami komplexne hradená dobrodružná vedecká výprava. Víťazi budú mať možnosť prežiť mesiac v prírode, navštívia lesy, budú stopovať šelmy, zaznamenávať živočíchy neznáme pre vedu, prispejú k ochrane a pomôžu medzinárodným vedeckým tímom. Termín expedície sa s víťazmi (partnermi projektu) dohodne podľa situácie.
Vypracované práce treba odovzdať do 15. novembra 2023. Podmienky účasti, ako aj znenie úloh, sú v prílohe.
Vedeckú súťaž pod záštitou UNESCO organizuje Slovenská akadémia vied v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Veľvyslanectvom Indie na Slovensku a pod záštitou J. E. veľvyslanca Makota Nakagawu na Slovensku a združením AMBA. BARS 2023 nadväzuje na úspešný medzinárodný vedecký a ochranársky projekt SUMACO 2015, vďaka ktorému sa víťazi súťaže stali súčasťou vedeckej výpravy tímu P. Vršanského do džungle v Ekvádore. O jeho aktivitách a objavoch vtedy na titulnej stránke informovala aj spravodajská televízia BBC. Projekty BARS1 a BARS2 sa úspešne uskutočnili v Indii (Himaláje) a v Japonsku (Jakušima), z čoho sa rovnako pripravuje správa a film pre BBC.

Andrea Nozdrovická
Slovenská akadémia vied

Príloha – plagát vo formáte pdf