Bratislava opäť ožije cudzími jazykmi

Hlavné mesto už o mesiac zavalí vlna nadšenia z pestrosti jazykov, literatúry a kultúr počas podujatia s názvom LingvaFest‘2019. Tento rok je hlavným partnerom podujatia Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a festival sa koná, okrem iných, i pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO v rámci Medzinárodného roku domorodých jazykov!

Všetci sú na festivale vítaní, keďže aj tento rok budú dvere Ekonomickej univerzity v Bratislave otvorené všetkým účastníkom festivalu zdarma. Skutočne každý si môže prísť vychutnať pestrý program, ako aj stať sa jeho súčasťou a prispieť prednáškou, „workshopom“ či kultúrnym vystúpením. Kreativite sa medze nekladú! Ktokoľvek, kto našiel záľubu v (nielen) cudzích jazykoch, literatúre a kultúre môže zdieľať svoj entuziazmus a prispieť. Stačí sa len zaregistrovať cez webovú stránku.

Čo však účastníkov tento rok čaká? Načo sa majú tešiť? Program sa bude skladať z týchto základných pilierov – ochutnávkové jazykové minikurzy, prednášky, tvorivé dielne, koncerty, tombola, výstavné stánky jazykových inštitúcií a súťaže aj pre tých najmenších. Nebudú chýbať i známe slovenské osobnosti, ako napr. slovenská jazyková mentorka Lýdia Machová či spisovateľ Jozef Banáš.

Program sa neustále pridáva na stránku festivalu. Zatiaľ však vieme potvrdiť, že počas akcie LingvaFest‘2019 si všetci účastníci budú môcť zadarmo:
– Vychutnať jazykové rýchlokurzy viac než 20 jazykov, od tých známejších – ruský, francúzsky, nemecký, cez exotické – japončina, thajčina až po plánové – esperanto, medzislovančina, či prastaré jazyky ako stará Gréčtina alebo Tochárčina.
– Zúčastniť sa tvorivých dielní a získať nové poznatky a skúsenosti. Tieto sa budú týkať napríklad grafickej facilitácie, improvizačných hier proti strachu z robenia chýb, pamäťovej metódy „goldlist“ od známej slovenskej mentorky Lýdie Machovej alebo rozprávkového sveta bratov Grimmovcov.
– Nadobudnúť aktuálne informácie z oblasti učenia sa a vyučovania cudzích jazykov od známych polyglotov a jazykovedcov. Dozvieme sa o 5 najväčších chybách, ktoré robíme pri učení sa cudzieho jazyka, o preklade PC hier, o základoch posunkovej reči, jazykových olympiádach. Poskytnuté budú i typy ako zoznamovať deti s cudzím jazykom a jeden z najznámejších slovenských spisovateľov – Jozef Banáš nám porozpráva o svojich spisovateľských a cestovateľských zážitkoch.
– Zúčastniť sa prezentácie vydavateľstiev, jazykových škôl, pobytov v zahraničí, nových aplikácií, učebných pomôcok a metód výučby.
– Zažiť rôznorodý kultúrny program (spev, kuchyňa a tanec z rôznych kútov sveta, v rôznych jazykoch). Špeciálne pre žiakov základných a stredných škôl sa v priestoroch univerzity budú konať rôzne kvízy a súťaže s cieľom oboznámiť ich s cudzími jazykmi a inšpirovať ich. Slovenský predstaviteľ uvedomelého rapu, Suvereno, tentokrát prispeje formou výchovno-vzdelávacieho koncertu pre študentov a hudobník Zdeněk Hladík bude s nami viesť hudobný rozhovor etnických nástrojov z celého sveta.
– Vyhrať v tombole aj jazykovom kvíze hodnotné ceny
– …a mnoho iného

Nad jazykovým festivalom LingvaFest’ 2019 prebrali záštitu:
– 2019 – medzinárodný rok domorodých jazykov
– Slovenská komisia pre UNESCO
– Martina Lubyová – ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
– Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo
– Juraj Droba – predseda Bratislavského samosprávneho kraja
– Matúš Vallo – primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
– Ľudovít Hajduk – riaditeľ ŠPÚ

Prečo ste sa rozhodli LingvaFest organizovať i tento rok? Odpovedá Peter Baláž, koordinátor združenia Edukácia@Internet, ktoré akciu iniciovalo: “Myslíme si, že LingvaFest‘ má šancu inšpirovať ľudí k štúdiu cudzích jazykov–znalosť jazykov je v dnešnej dobe veľmi potrebná a cenená. Nakoľko ide o druhý ročník, snažili sme sa zostaviť program ešte pestrejší ako vlani – aby podujatie zaujalo a mohlo sa stať každoročnou oslavou jazykov (plne v duchu EÚ: Zjednotení v rozmanitosti) ale aj priestorom na diskusie o efektívnosti výučby, na prezentácie nových metód a na možnosti sieťovania – nadväzovania kontaktov.
LingvaFest‘2019 počas dvoch dní ponúkne vyše 100 rôznych programov (prednášky, tvorivé dielne, koncerty, súťaže, jazykové kurzy a pod.), vystavovať bude okolo 30 inštitúcií a návštevníci môžu v rýchlokurzoch „ochutnať“ viac než 20 jazykov. Vďaka spolupráci so všetkými partnermi a vystavovateľmi je pripravený naozaj bohatý program, v ktorom si isto každý dokáže nájsť to svoje. Priestory Ekonomickej univerzity v Bratislave sú ideálne na takéto podujatie, ktoré môže hostiť jazykových nadšencov, umelcov i vystavovateľov.”

CIEĽOM FESTIVALU JE
– Predstaviť rôzne cudzie jazyky a kultúry
– Zvýšiť záujem o cudzie jazyky
– Motivovať k učeniu sa jazykov
– Predstaviť efektívne spôsoby výučby, nové metódy, aplikácie
– Poskytnúť priestor na ďalšiu spoluprácu medzi rôznymi inštitúciami a ľuďmi, ktorí pracujú priamo s jazykmi

Pre zachytenie atmosféry odporúčame video z minulého ročníka ako aj YouTube kanál.

Viac informácií možno nájsť na stránke podujatia alebo na Facebook-stránke.

Organizátormi podujatia sú: Edukácia@Internet, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská esperantská federácia

Hlavný partner podujatia je: Európska komisia
Partnermi podujatia sú: Jazykový mentoring, Európsky zbor solidarity, Štátny pedagogický ústav, Ostravská univerzita, Fakulta aplikovaných jazykov, Hlavné mesto Bratislava, Iuventa
Hlavný mediálny partner: RTVS
Mediálni partneri: Škola – Pravda.sk, Mozgovňa.sk, BratislavaDeň.sk, WebNoviny.sk, Denník Relax, Učiteľské noviny, Eduworld.sk, Dobrá škola, AIESEC, Bratislava Tourist Board, Pressburger Zeitung


O organizátorovi
Medzinárodné občianske združenie Edukácia@Internet so sídlom v Partizánskom, ktoré podujatie iniciovalo a organizuje, stojí aj za viacerými úspešnými bezplatnými portálmi na učenie sa jazykov: vytvorilo a prevádzkuje napríklad stránku slovake.eu, prvý bezplatný mnohojazyčný online kurz slovenčiny pre cudzincov. Úspešne funguje aj podobný kurz nemeckého jazyka deutsch.info alebo češtiny mluvtecesky.net aj ruštiny russky.info alebo esperanta www.lernu.net a pripravuje sa portál na výučbu poľštiny polski.info. Väčšinu vzdelávacích webov podporila Európska komisia cez program Erasmus+.
Komentáre