Bude Betelgeuze supernovou?

Bola by to celkom isto astronomická udalosť storočia. Hviezda Betelgeuze už veľmi skoro vybuchne ako supernova. Pojem veľmi skoro však treba chápať z pohľadu astronomických meradiel.

Snímka Betelgeuze získaná pomocou interferometra. Malá úsečka na obrázku predstavuje uhlový rozmer 10 mas (milliarcsecond) = 0,01”, čo je pod rozlišovacou schopnosťou akéhokoľvek pozemského optického ďalekohľadu, zdroj ESO.

Na pozemskej oblohe bude Betelgeuze rovnako jasná alebo ešte  jasnejšia ako Mesiac v splne  a bude viditeľná voľným okom aj počas dňa. Podľa viacerých štúdií však existuje len malá šanca, že sa výbuchu supernovy dočkáme ešte počas našich životov.
V poslednom čase na seba hviezda Betelgeuze strháva pozornosť astronómov. Jej  jasnosť síce nezačala prudko rásť, ako by  to bolo v prípade výbuchu supernovy, ale  naopak, začala klesať, a to tak výrazne, že  pokiaľ poznáte súhvezdie Orión aspoň trocha dôvernejšie, tak to postrehnete aj sami  voľným okom. To, že ide o hviezdu Betelgeuze, prináša dve veľké výhody. Patrí medzi najjasnejšie hviezdy na oblohe a patrí do  súhvezdia Orión, čo je súhvezdie, ktoré na  oblohe nájde naozaj každý a to aj v meste. Je to dané jeho nezameniteľným tvarom  pripomínajúcim mašličku či motýľa a veľkou  jasnosťou hlavných hviezd. Stačí sa pozrieť  v zime na oblohu a hneď ho nájdete.

Pulzujúci premenný veľobor

Doslova hviezdou sociálnych sietí sa Betelgeuze stala krátko pred Vianocami, ale  pokles jej jasnosti sa začal podľa niektorých  zdrojov už v októbri a je najväčší za posledné  roky. Z predchádzajúcej vety je jasné, že ide  o výnimočný úkaz, ale nie je to po prvý raz,  čo jasnosť Betelgeuze poklesla.
Betelgeuze je veľobria hviezda. Je asi  12-krát hmotnejšia než Slnko a pokiaľ by sme  ju umiestnili do stredu našej slnečnej sústavy, siahala by až k Jupiteru. Je totiž približne  900-krát väčšia ako Slnko. Jej hmotnosť je  tiež dôvod, prečo sa dožije krátkeho veku  a skončí (ne)slávne mohutnou explóziou  supernovy. Betelgeuze je tiež premenná  hviezda. Na pozemskej oblohe mení veľa  hviezd svoju jasnosť. Niektoré z geometrických dôvodov (vzájomné zákryty s inou  hviezdou, ktorá s ňou tvorí dvojhviezdnu  sústavu), ale mnohé hviezdy menia svoju  jasnosť z fyzikálnych dôvodov – pulzácie,  erupcie, explózie.

Pohľad na súhvezdie Orión. Hviezda Betelgeuze sa nachádza v ľavom ramene lovca Orióna, ktorého toto súhvezdie predstavuje, zdroj wikipédia.

Betelgeuze je pulzujúca premenná  hviezda. Periodicky zväčšuje a zmenšuje svoju veľkosť a zároveň sa mení aj jej povrchová  teplota. Pretože práve s teplotou a polomerom hviezdy súvisí jej svietivosť, vidíme, ako  hviezda mení svoju jasnosť na oblohe.
V prípade Betelgeuze pozorujeme cyklus  s periódou asi 400 dní, ale procesov, ktoré sa vo hviezde odohrávajú, je oveľa viac.  Súčasný pokles jasnosti teda ešte rozhodne  nie je bezprostrednou predzvesťou blížiacej  sa explózie supernovy.

Skaza nám nehrozí

Pokiaľ by k výbuchu skutočne došlo, máme  sa ho obávať? Astronómovia sa presne  nezhodnú na vzdialenosti Betelgeuze od nás, predpokladá sa však, že to bude okolo  650 svetelných rokov. Za fatálnu sa považuje vzdialenosť supernovy od nás menej než 10 parsekov, čo je asi 32 svetelných rokov.  Röntgenové a gama žiarenie by v takom prípade zničilo atmosféru našej planéty. Betelgeuze je našťastie ďaleko a nevieme zatiaľ  ani o žiadnej inej hviezde, ktorá by sa chystala vybuchnúť ako supernova a nachádzala  by sa pre nás nepríjemne blízko.

RNDr. Zdeněk Komárek

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 3/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.