Zabije nás supernova?

Vesmír je nebezpečný, najmä ak do neho cestujeme. Niekedy si však vesmír príde po nás. Áno, pozerám sa na vás, dinosaury. Myslíme si, že nie sme ďaleko od stavu, keď budeme schopní hrozbu asteroidu či kométy smerujúcej na Zem odvrátiť. Asteroid či kométa sú špecifický… pokračuj

Čierne diery za rohom

Najbližšie čierne diery sa môžu skrývať hneď za rohom, 150 svetelných rokov od nás, vo hviezdokope nazývanej Hyády. Nové výskumy ukazujú, že v tejto známej otvorenej hviezdokope v súhvezdí Býk sa skrývajú dve alebo tri stelárne čierne diery. Nedávno astronómovia priniesli dôkaz existencie najbližšej čiernej… pokračuj

Okno do vesmíru

Existuje spôsob, ako odhaliť a skúmať procesy prebiehajúce v hlbokom vesmíre? Máme možnosť nazrieť až na jeho okraj? Častica, ktorá nám umožňuje nahliadnuť do nepredstaviteľných diaľok vo vesmíre, je neutríno. Ľudstvo odpradávna priťahovali tajomstvá vesmíru. Dôkazy o prvých pozorovaniach môžeme vidieť na rôznych jaskynných maľbách,… pokračuj

Na hraniciach našej Galaxie

Fosfor je spolu s dusíkom, uhlíkom, vodíkom, kyslíkom a sírou jedným zo šiestich základných prvkov pre život na Zemi. Dosiaľ ako jediný z nich v najvzdialenejších častiach našej Galaxie chýbal. Astronómovia z Arizonskej univerzity v Tucsone zamerali rádioteleskopy na prachový oblak plynu na okraji Mliečnej… pokračuj

Vzácny typ supernovy

Astronómovia pozorovali nezvyčajný prípad supernovy: héliová hviezda odovzdávala svoju hmotu bielemu trpaslíku, až kým nevybuchol. V marci 2020 astronómovia zaznamenali supernovu SN 2020eyj. Každý rok sa objaví približne tisíc supernov, táto však pritiahla ich pozornosť. Supernova bola typu Ia, lenže nesprávala sa tak ako ostatné… pokračuj

Výskum chvenia časopriestoru

Aj keď chvenie časopriestoru trvá len zlomok sekundy – ako v prípade splynutia hmotných čiernych dier do objektu GW190521 – astronómovia sa usilujú odhaliť jeho pôvod. Štúdium gravitačných vĺn je však veľmi náročné. Takéto vlny v tkanine časopriestoru majú len malý vplyv na naše prístroje… pokračuj

Podozrivo ľahký objekt

Tím astronómov tvrdí, že objavil neutrónovú hviezdu ľahšiu ako Slnko. Takýto objav by v dôsledkoch mohol znamenať novú fyziku. Neobyčajné tvrdenie si však podľa vedcov vyžaduje aj neobyčajný dôkaz. Objektom, o ktorom je reč, je dobre známa neutrónová hviezda v srdci zvyšku supernovy HESS J1731-347… pokračuj

Obor pred výbuchom

Betelgeuze, superobria červená hviezda v súhvezdí Orión, prežila medzi decembrom 2019 a marcom 2020 historické zoslabenie jasnosti. Pozorovania naprieč elektromagnetickým spektrom odhalili, že podstatná časť povrchového výronu hmoty z Betelgeuze sa pohybovala preč cez atmosféru hviezdy. Betelgeuze, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti 550 svetelných rokov… pokračuj

Supernova, nova, mikronova

Tím astronómov pozoroval pomocou ďalekohľadu VLT (Very Large Telescope) Európskeho južného observatória (ESO) na Cerro Paranal nový typ relatívne slabej hviezdnej explózie, pre ktorý použili označenie mikronova. K zjasneniu tohto typu dochádza na povrchu niektorých bielych trpaslíkov. Mikronova je výzvou pre naše chápanie vzniku a… pokračuj

Supernova naživo

Niekedy ste skrátka na pravom mieste v pravý čas. A to bol presne aj prípad, keď sa blízka hviezda stala supernovou, zatiaľ čo ju vedci už pozorovali. Astronómovia na ňu rýchlo namierili Hubblov kozmický ďalekohľad (HST). Spoločne s ďalšími kozmickými i pozemskými ďalekohľadmi nám zabezpečil… pokračuj