Andrej Kmeť

Do galérie najväčších osobností Slovenska právom patrí Andrej Kmeť, jeden z posledných polyhistorov svojej doby. Stelesňoval v sebe jednotu duchovného, vedeckého i osvetového činiteľa. Mnohostrannou činnosťou si ešte za života získal veľký obdiv. Andrej Kmeť sa narodil 19. novembra 1841 ako syn dedinského kováča v… pokračuj

Miklós Konkoly-Thege

Pred 100 rokmi zomrel Miklós Konkoly-Thege, priekopník astronomických, meteorologických a geofyzikálnych meraní na území vtedajšieho Uhorska. Na prelome 19. a 20. storočia patril medzi popredné vedecké svetové osobnosti. JUDr. Miklós Konkoly-Thege sa narodil v šľachtickej rodine v Starej Ďale (dnes Hurbanovo) 20. januára 1842. Už… pokračuj

Jakub Kresa

Otvorili sme knihu Analysis speciosa trigonometriae sphericae…, ktorá vyšla v Prahe v roku 1720 a zistili sme, že spomínaná publikácia je posmrtným prepisom diela, ktorého autorom je Jakub Kresa, jezuitský profesor teológie i matematiky. Spis obsahuje 356 strán a je rozdelený do troch kníh. V… pokračuj

Mikuláš Kopernik

Zanechal mohutné impulzy Mikuláš Kopernik pochádzal z významnej poľskej rodiny, bol najmladší zo štyroch detí a rýchlo osirel. Základné vzdelanie získal na katedrálnych školách vo Włocławeku a v Chełme. Na univerzite v Krakove (od roku 1491), neskôr v Taliansku (Bologna, Padova, Rím) študoval právo, medicínu,… pokračuj

Johannes Kepler

Presvedčený о harmónii sveta a síl Bol jedným z prvých, kto svojimi objavmi pripravil krok ľudstva do kozmu. V období, ked sa mystika stredoveku prelínala s triezvou exaktnosťou prírodovedy, odhalil zákony pohybu planét. Pripravil predohru pre Newtonove dynamické zákony gravitácie. V čase horoskopov uznal, že… pokračuj