Chemikália agresivity

Foto Unsplash/Marina Vitale

Hoci predstava, že aj ľudia majú feromóny, teda zlúčeniny, ktoré pri hmyze a iných živočíchoch vyvolávajú agresiu a párenie, je veľmi populárna, existuje iba málo dôkazov o ich existencii pri našom druhu. Nová štúdia by to mohla zmeniť. Vedci identifikovali zlúčeninu vylučovanú najmä deťmi, nazývanú hexadecanal alebo HEX, ktorá zrejme podporuje agresívne správanie u žien a otupuje ho u mužov. Nemôžeme potvrdiť, že ide o feromón, tvrdí Noam Sobel, neurológ z Weizmannovho vedeckého inštitútu. Môžeme však povedať, že je to molekula, ktorá predvídateľným spôsobom ovplyvňuje ľudské správanie.
Keď vedci túto zlúčeninu umiestnili do klietok myší, mala na zvieratá uvoľňujúci účinok. Pri testoch s ľuďmi zistili opačný efekt u mužov a žien: látka u žien znížila komunikáciu medzi oblasťami mozgu, ktoré kontrolujú agresivitu, a u mužov komunikáciu medzi týmito oblasťami posilnila. Vedci predpokladajú, že táto látka môže mať vplyv na prežitie detí. Pri cicavcoch je pravdepodobnejšie, že matky použijú agresiu na obranu svojich detí, zatiaľ čo otcovia častejšie útočia na svojich potomkov. Výskum HEX sa však zatiaľ nezaoberal ľudskými rodičmi.

Zo stránky Science spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 1/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.