Čiarka v podraďovacom súvetí

Foto Pixabay

Ak by sme mali určiť, čo najčastejšie robí používateľom slovenčiny problémy v oblasti pravopisu, určite by viacerí povedali, že je to písanie veľkých písmen a písanie čiarky. V tomto príspevku si povieme niečo o čiarke. Je to rozsiahla problematika a my sa zameriame na prípady, ktoré sa v súčasných Pravidlách slovenského pravopisu (2013) neriešia, no v jazykovej praxi sú frekventované.

Väčšina používateľov slovenčiny ovláda základné pravidlo, že čiarka sa píše pred podraďovacími spojkami (že, aby, ak, keby, keď, či, ako a i.), ktoré uvádzajú vedľajšiu vetu. Tá sa od hlavnej vety vyčleňuje čiarkami, a to aj vtedy, keď za vloženou vetou nasleduje spojka a, napr. Prezradil, že kytica je pre priateľku, a jemne sa pousmial. – Hostitelia urobili všetko pre to, aby sa hostia cítili čo najpríjemnejšie, a nezabudli ani na darček. – Podujatie sa uskutoční, ak bude dostatok prihlásených, a to je prvý predpoklad. – Pomocou apky si môžete dať oznámiť, keď priateľ dorazí na nejaké miesto, a tak si budete môcť naprogramovať deň. – Kde získam informácie, či je tovar na sklade, a ako mám postupovať ďalej? – Na kurze sa naučíte, ako si usporiadať život, a to je veľmi dôležité.

Čiarku píšeme aj pred vzťažnými zámenami ktorý, aký, čo, kto a pred príslovkami kde, kedy, kam a pod. uvádzajúcimi vedľajšiu vloženú vetu, napr. Súčasťou projektu bola výstava, ktorú zorganizovala miestna samospráva, a tiež súťaž o ceny. – Zrátali si, čo je výhodou nového projektu, a pustili sa do jeho realizácie. – Cestou domov sa zastavili na mieste, kde sa otec narodil, a chvíľu tu pobudli.

Ako si však poradiť s textom, v ktorom je zložené súvetie s dvoma vedľajšími vetami, ktoré sú k hlavnej vete v podraďovacom vzťahu, pričom sú navzájom spojené spojkou a? Aby sme tomu porozumeli, názorne si to vysvetlíme na prvej vete, z ktorej sme utvorili takéto zložené súvetie: Prezradil, že kytica je pre priateľku a že priateľka má narodeniny. Môžeme sa spýtať, prečo sa v tejto vete nepíše pred spojkou čiarka, ako to bolo v prípade predchádzajúcich viet?

Vysvetlenie: Prezradil, že kytica je pre priateľku (pred podraďovaciu spojku že dáme čiarku) a že priateľka má narodeniny (hoci za spojkou nasleduje opakovaná podraďovacia spojka že, pred spojku čiarku nedáme, lebo spája dve vedľajšie vety, ktoré sú medzi sebou v priraďovacom, zlučovacom vzťahu). Podobne je to s ostatnými citovanými vetami, porov. Hostitelia urobili všetko pre to, aby sa hostia cítili čo najpríjemnejšie a aby sa pritom aj dobre zabávali. – Podujatie sa uskutoční, ak bude dostatok prihlásených a ak bude priaznivé počasie. – Pomocou apky si môžete dať oznámiť, keď priateľ dorazí na nejaké miesto a keď sa na ňom nenachádza. – Kde získam informácie, či je tovar na sklade a či si ho môžem objednať? – Na kurze sa naučíte, ako si usporiadať život a ako naplniť svoju túžbu po harmónii.  – Súčasťou projektu bola výstava, ktorú zorganizovala miestna samospráva a ktorú navštívilo do tisíc ľudí. – Zrátali si, čo je výhodou nového projektu a čo sú jeho nedostatky. – Cestou domov sa zastavili na mieste, kde sa otec narodil a kde prežil detstvo i mladosť.

Prirodzene, nemusí ísť iba o súvetie s opakovanou spojkou, rovnaké pravidlo platí o súvetiach spojených s rozličnými podraďovacími spojkami alebo zámenami, či príslovkami, napr. Zisti, či majú otvorené a dokedy sa môžeme zabávať. – Dohodli sa, čo pripravia na pohostenie a kto prednesie slávnostný prípitok. – Časom sa vykryštalizovalo, k čomu dcéra inklinuje a akému odboru by sa chcela venovať.

Náš výklad o písaní a nepísaní čiarky v podraďovacom súvetí je však potrebné doplniť, že ak je za prvou vedľajšou vetou vložená ďalšia veta, ktorá je k nej v podraďovacom vzťahu, táto vložená vedľajšia veta sa od ostatného vetného celku oddelí čiarkami: Videli, že mama je neoblomná, čo ich zaskočilo, a že sa im ju nepodarí prehovoriť. – Nastal deň, ktorý bol zamračený, ako predpovedali meteorológovia, a ktorý neveštil nič dobré.

Silvia Duchková
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.