Čistá voda môže škodiť

V Bodamskom jazere je voda už taká čistá, že ryby v ňom majú menej potravy ako v minulosti. 

34-35 Bodensee_satellitNiektoré vodné toky sú trvalo znečistené tak, že kedysi bežné druhy rýb odtiaľ vymizli. Treba však priznať aj to, že – najmä výstavbou čističiek – sa situácia v riekach a menších tokoch postupne zlepšuje a ryby sa do nich postupne vracajú. Pri zlepšovaní kvality a čistoty našich vôd by sme si však mali dať pozor, aby sme to neprehnali. Ryby až priveľmi čistú vodu nemajú rady, resp. neposkytuje im vyhovujúce životné prostredie a dostatok potravy. Dôsledkom toho je trvalé znižovanie výskytu rýb v mimoriadne čistých vodách. Príkladom môže byť Bodamské jazero, pre ktoré platia najprísnejšie ekologické predpisy v celej Európe. Výstavba mimoriadne účinných čističiek a kanalizácie vôkol celého jazera viedli k tomu, že do jazera sa nedostávajú takmer nijaké fekálie a poľnohospodárske hnojivá. Tie však obsahujú fosfáty, ktoré sú súčasťou výživy rastlín na súši i vo vode. Dôsledkom je, že vo vode Bodamského jazera je primálo planktónu, čo je hlavná výživa najznámejšej delikatesy Bodamského jazera – bodamského síha (Coregonus wartmanni). Vzhľadom na čoraz menší jeho výlov sa v mnohých reštauráciách na pobreží Bodamského jazera síce domáce rybacie pochúťky zo spomenutej ryby ponúkajú, no tie pochádzajú z Poľska alebo zo Švédska. Na čistotu vody v jazere najväčšmi doplácajú profesionálne rybárske združenia, keďže výlov z roka na rok dramaticky klesá. Príslušné inštitúcie si teraz lámu hlavu nad tým, ako vodu jazera opäť trochu znečistiť, aby v nej ryby nachádzali dostatok potravy. Žeby aj pre ryby platilo známe úslovie čistota pol života, špina celý?

Foto wikipédia

Komentáre