Čo nájdete v Quarku 7/2022

V hlavnej téme júlového čísla časopisu Quark približuje jej autorka Monika Huraiová z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave islandský kalcit, ktorý od polovice 19. storočia výrazne ovplyvnil smerovanie vedy a techniky a stál za významnými pokrokmi v kryštalografii, petrológii, optike aj organickej chémii. Základný kameň poznania Podľa… pokračuj

Čo nájdete v Quarku 6/2022

Hlavná téma júnového čísla časopisu Quark je venovaná Vesmírnemu teleskopu Jamesa Webba, ktorý by mal začať pracovať v lete a má umožniť pozorovať kozmické objekty a deje relatívne krátko po veľkom tresku. Dovidieť na kraj vesmíru Veľké teleskopy sa často prirovnávajú k strojom času, pretože v… pokračuj

Čo nájdete v Quarku 5/2022

V hlavnej téme májového čísla časopisu Quark píšu Viktória Čabanová a Kristína Boršová z Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave o hrozbe inváznych komárov a o tom, ako sa dá proti komárom bojovať. Nevítaní návštevníci Invázne komáre sú strašiakom, o ktorom počúvame každé leto. Minulý rok bola… pokračuj

Čo nájdete v Quarku 4/2022

Hlavná téma aprílového čísla Quarku je venovaná tajomným hĺbkam ukrytým pod hladinami tatranských plies. V článku Juraja Kapustu z Katedry ekológie a environmentalistiky UKF v Nitre sa dozviete o počiatkoch hĺbkových meraní, batymetrickom mapovaní plies, najnovších metódach výskumu a o tom, čo všetko odhaľujú moderné… pokračuj

Čo nájdete v Quarku 3/2022

V hlavnej téme marcového čísla časopisu Quark z pera Petra Poliaka si môžete prečítať o meteoritoch, ktoré dopadli na zemský povrch, prinášajúc nám dôležité informácie o dávnej minulosti vesmíru. Zároveň vedcom pomáhajú odhaľovať udalosti z obdobia tvorby našej slnečnej sústavy. Vesmírni hostia Všetky nájdené a preskúmané meteority majú… pokračuj

Čo nájdete v Quarku 2/2022

Hlavná téma februárového čísla časopisu Quark je venovaná vzniku a vývoju kalendárov. Plynutie času a striedanie prírodných cyklov ľudí odjakživa fascinovali, a tak sú v rôznych druhoch kalendárov zachytené prapôvodné rytmy života celých civilizácií. Zárezy na kolese času Dátumy sú iba prázdne čísla, počúvame často.… pokračuj

Čo nájdete v Quarku 1/2022

Hlavnou témou januárového čísla časopisu Quark sú sliny. V príspevku Kataríny Janšákovej z Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty UK v Bratislave sa o týchto nenápadných telesných tekutinách dozviete veľa zaujímavých informácií. Napríklad to, že denne sa nám môže vytvoriť až 1,5 litra slín, ktoré obsahujú z 98… pokračuj

Čo nájdete v Quarku 12/2021 

V decembrovom čísle časopisu Quark si môžete prečítať hlavnú tému venovanú modrej farbe z pera profesora Karola Jesenáka. Dozviete sa v nej napríklad to, že mnohé národy kedysi nemali pomenovanie pre túto farbu. Modrý pigment sa získaval z minerálov alebo rastlín, hoci modré kvety sú v… pokračuj

Čo nájdete v Quarku 11/2021 

V hlavnej téme novembrového čísla časopisu Quark sa jej autor Martin Kundrát z košického laboratória PaleoBioImaging na UPJŠ zaoberá skúmaním objavených skamenelín archeopteryxov a najmä príbehom ôsmeho exemplára s prezývkou Fantóm. Slovenský archeopteryx Nad jurskou tropickou lagúnou sa znenazdajky objavil nezvyčajný tvor. Bol ozubený, operený a ťažkopádne… pokračuj

Čo nájdete v Quarku 10/2021

V hlavnej téme októbrového čísla časopisu Quark si pripomíname storočie od objavu fotokatalytických vlastností oxidu titaničitého. Ich relatívne moderné využitie predstavuje čistenie cirkulujúceho vzduchu vnútorných priestorov budov. Čistenie fotokatalýzou Náš predchádzajúci článok o oxide titaničitom (pozri Quark 12/2020) hovoril o tých jeho aplikáciách, s ktorými sa stretávame… pokračuj