Čo je momka a aký je proces zaradenia nových slov

Ešte pred pár týždňami by nás táto otázka prekvapila. Veď také slovo neexistuje…
Teraz je to inak. Ide o nové, čisto slovenské slovo. Vzniklo v súvislosti s pandémiou, ktorá nás sužuje už vyše roka. A rozšírilo sa – tak ako ochorenie – v rekordnom čase.
Je to dôkaz v priamom prenose, že v slovnej zásobe sa odzrkadľujú zmeny v živote používateľov jazyka. Štandardne proces zaradenia nového slova do slovnej zásoby trvá istý čas, ale v tomto prípade je situácia odlišná. Nové slovo momka sa doslova zo dňa na deň začalo používať v médiách aj na internete, teda v ústnej aj písomnej podobe a jeho význam je v kontexte správ súvisiacich s epidémiou zrozumiteľný, resp. dešifrovateľný.
Ako slovo momka vzniklo? Jedným z opatrení na zabránenie šírenia nebezpečného vírusu je masívne testovanie obyvateľov. Zakladajú sa odberné miesta s názvom mobilné odberné miesto, resp. mobilné odberové miesto (prídavné mená odberný a odberový sa používajú ako varianty s rovnakým významom). Tieto miesta sa označujú iniciálovou skratkou MOM, napr. Rovnako neplánuje cez víkend zriadiť MOM ani Tisovec. Súčasne vás chceme informovať, že od februára bude v našom meste prevádzkované bezplatné MOM. (Tieto i nasledujúce príklady sú z internetu.)
Iniciálové skratky, ktoré sa čítajú ako jedno slovo, sa zväčša skloňujú ako podstatné mená a podľa zakončenia sa zaraďujú do príslušných skloňovacích vzorov, napr. SĽUK – tancovať v SĽUK-u. Pri skratke MOM sme však takéto pokusy, napr. otestovať sa v MOM-e, nezaregistrovali.
Podstatné meno momka je utvorené pridaním koncovky -ka ku skratke MOM. Jednoslovné pomenovanie odberných miest tohto typu je výhodné z hľadiska ekonómie jazyka a skloňuje sa ako podstatné meno ženského rodu. Podobným spôsobom vznikli napríklad hovorové slová ledka (pomenovanie žiarovky z anglickej skratky LED) či zuška (zo skratky ZUŠ – základná umelecká škola).
V písaných textoch zaznamenávame rozličné pravopisné podoby nového slova odvodeného zo skratky MOM, ale nie všetky sú z hľadiska slovenského pravopisu vhodné. Nenáležité podoby MOMka, MOM-ka naznačujú, že používatelia jazyka jednoducho nevedeli, ako napísať slovo, ktoré poznali z počutia, napr. Na PCR testy pre samoplatcov však nie sú voľné termíny, a tak záujemcovia môžu využiť mobilné odberové miesta, tzv. MOMky. Nové MOM-ky aj v Prievidzi. Čadca vytvorí na testovanie rodičov školákov svoje MOMky. Ako sa využívajú MOM-ky?
Odporúčame však tretí spôsob zápisu – podobu momka, ktorú takisto registrujeme v jazykovej praxi, napr. Po mobilných odberových miestach na mestskom úrade a v mestskej knižnici hlásia plné stavy aj rezervačné systémy momiek. Premiér potvrdil, že tzv. momky budú prístupné pre každého, kto bude mať záujem sa otestovať. Ako je z príkladov zrejmé, novosť či neoficiálny charakter podstatného mena momka sa v niektorých zdrojoch naznačuje úvodzovkami či slovom takzvaný. Napriek tomu, že slovo momka vstúpilo do slovnej zásoby slovenčiny nezvyčajne rýchlo, možno ho pokladať za hovorové, teda spisovné slovo, ktoré v istých situáciách nahrádza neutrálne trojslovné spojenie mobilné odberové (odberné) miesto.
Na záver azda len želanie. Pre nás všetkých by bolo najlepšie, keby slovo momka rovnako rýchlo, ako vzniklo, upadlo do zabudnutia a ako zlá spomienka by sa presunulo medzi historizmy, t. j. slová, ktoré označujú už neexistujúce predmety alebo javy.

Sibyla Mislovičová
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave

Komentáre