Čo nájdete v Quarku 1/2020

Hlavnou témou januárového čísla Quarku je zaniknuté tatranské pleso. Ležalo nad obcou Tatranská Lesná pod spoločným ústím Malej a Veľkej Studenej doliny neďaleko známeho turistického strediska Hrebienok. Je známe pod názvom Studenovodské pleso a bolo oveľa rozľahlejšie ako najväčšie tatranské plesá.

Zaniknutý velikán
Najväčším plesom celých Tatier bolo v minulosti jazero nachádzajúce sa v morénovej panve nazývanej Christlová. Rozmerné jazero zaniklo pred tisíckami rokov, zrejme ešte na počiatku holocénu, úplným vytečením vody cez odtokovú ryhu v hrádzi. Udialo sa tak buď kvôli celkovému kolapsu nestabilných morénových sedimentov v jeho hrádzi alebo v dôsledku postupného zahlbovania eróznej odtokovej ryhy Studeného potoka.

Tunel plný vetra
Aerodynamický tunel je meracie experimentálne zariadenie na riešenie najrôznejších aerodynamických problémov. Využíva sa v leteckom a automobilovom priemysle, v stavebníctve, v ekológii a v športe. A hoci máme v súčasnosti k dispozícii pokročilé výpočtové možnosti, experimenty vykonané v aerodynamických tuneloch majú stále svoje opodstatnenie.

Najmocnejší nepriateľ
Jaskynné kvaple preukázali, že pri zániku Novoasýrskej ríše zohral veľkú úlohu desaťročia trvajúci výrazný úbytok dažďových zrážok. Táto ríša vtedy patrila k najrozľahlejším a mocensky najvplyvnejším politickým útvarom starovekého Blízkeho východu. Dominovala tam takmer tri storočia, približne v rokoch 912 – 609 pred n. l.

Oscar architektov
Ocenenie Svetová budova roka 2019 získala na nedávnom Festivale svetovej architektúry knižnica LocHal, ktorá sa nachádza v holandskom Tilburgu. Festival svetovej architektúry (World Architecture Festival) sa konal v Amsterdame od 4. do 6. decembra 2019. Do užšieho výberu postúpilo 534 projektov a autori ich predstavili na scéne pred porotou a auditóriom kolegov, konkurentov a návštevníkov festivalu.

Aplikátor na parkinsona, Potvrdený predpoklad, Krv – obraz spoločnosti, Istota megasúboru, Magnetická pieseň Zeme, Hľadá sa náhrada, Pred psom pozor na reči!, Čeľusť ako ucho, Šikovní neandertálci, Na veľkosti záleží, Surfujúce včely, Extrém ľuďom nesvedčí, to je výber ďalších tém, ktoré nájdete v rubrike Magazín. Samozrejme aj v januárovom čísle Quarku sa môžete otestovať a precvičiť si mozgové bunky na zaujímavých úlohách.

Výber článkov v januárovom čísle časopisu Quark

Roboty medzi ľuďmi
V posledných rokoch sa v priemyselných podnikoch popri robotoch prísne oddelených od ľudskej obsluhy objavujú aj roboty spolupracujúce s pracovníkmi vo výrobe, tzv. koboty.

Zradnosť inteligentných hračiek
Všetky hračky s pripojením na internet môžu ohroziť súkromie a bezpečnosť detí alebo rodičov. Môže ísť o hovoriaceho medvedíka, inteligentné auto či tablet pre deti.

Umrela päťka, nech žije desiatka
Od 1. januára 2020 sa začal na slovenských čerpacích staniciach predávať benzín s označením E10. O novom benzíne sa rozprávame s Ing. Radoslavom Jonášom zo Združenia pre výrobu a využitie biopalív.

Najhmotnejšia neutrónová hviezda
Pri pozorovaní vzdialeného hviezdneho systému astronómovia našli objekt, ktorý by mohol byť najhmotnejšou doteraz pozorovanou neutrónovou hviezdou.

Nevyčerpateľná energia červenej
Červená farba má až fyzický vplyv na ľudský organizmus, pretože môže dokázateľne zvyšovať tlak krvi aj rýchlosť dýchania. Je farbou, ktorá nenecháva človeka chladným.

Vzťahy vo svete orchideí
Orchidey majú v kvetnej ekológii veľmi špecializované a komplikované vzťahy. Prispôsobujú sa svojim opeľovačom vôňou, nektárom, ale najmä atraktívnymi okvetnými lístkami.

Dotyk s hviezdnym nebom
Najkrajším miestom na La Palme je vrch Roque de los Muchachos. Asfaltová cesta vedie až na jeho vrchol, kde sa nachádza najväčšie optické observatórium na Zemi.

Vzdušné vlaky
Vzducholode sú vraj ako dinosaury – tiež im kedysi patril svet, ich éra sa však po jednom výbuchu skončila, no napriek tomu stále vzrušujú ľudskú fantáziu.

Novodobé nosiče liečiv
V súčasnej farmácii a medicíne sú moderné liečivá multikomponentné systémy obsahujúce okrem účinnej látky aj podporné komponenty, nazývajúce sa aj nosiče liečiv.

Fyzika pri rekorde
Pri vrcholových výkonoch hrajú úlohu najmenšie detaily a pri minuloročnom prekonaní prestížneho cyklistického rekordu hrala, okrem silných nôh cyklistu, dôležitú rolu aj fyzika.

Varenie chémie života
Vďaka novým laboratórnym simuláciám medzihviezdnych oblakov a analýzam meteoritov sa našli biologicky dôležité organické zlúčeniny.

Ako sa obliecť do vesmíru
Podmienky vo vesmíre sú extrémne, a preto aj materiály použité na kozmické misie musia vydržať značné tepelné namáhanie, nárazy či radiácie.

Komentáre