Čuch a Alzheimerova choroba

Ukazuje sa, že Alzheimereovu chorobu je možné včas diagnostikovať pomocou čuchového testu.

Seniori sú často postihovaní chorobami, ktoré sa u mladých ľudí nevyskytujú vôbec alebo len veľmi zriedka. Mnohé z týchto seniorských chorôb sú veľmi nepríjemné, pretože sú sprevádzané napríklad bolesťami – iné chorobné stavy sú zase takpovediac utrpením pre rodinu postihnutého seniora, ktorý si svoj stav v podstate ani neuvedomuje. Jednou z chorôb z druhej zo spomenutých dvoch kategórií je Alzheimerova choroba, opísaná po prvý raz v roku 1906 nemeckým lekárom Aloisom Alzheimerom. Nebolestivá Alzheimerova choroba postihuje čoraz väčšie percento seniorskej populácie. Medzi prvé príznaky tejto choroby patria poruchy pamäti, ku ktorým sa postupne pridáva strata kognitívnych, intelektuálnych a napokon aj fyzických schopností. Spomenutú chorobu zatiaľ nevieme liečiť, existujú však lieky, odďaľujúce nástup demencie – predpokladom je však čo najvčasnejšie rozpoznanie prvých príznakov choroby. Neurológovia doteraz používali na zisťovanie prvých príznakov choroby rôzne testy, z ktorých najznámejším je tzv. Montrealský test kognitívnych schopností. Už dávnejšie však existovali náznaky, že počas začiatočného štádia Alzheimerovej choroby sa rapídne znižujú čuchové schopnosti človeka. Tím Dr. Davida R. Roalfa z lekárskej fakulty Pensylvánskej univerzity sa rozhodol overiť možnosť použiť jednoduchý čuchový test na zlepšenie presnosti diagnostikovania Alzheimerovej choroby. Na skupine 728 seniorov testoval jeho tím príznaky choroby pomocou spomenutého Montrealského testu i pomocou testu, pri ktorom mali pacienti správne identifikovať 16 vôní. Výsledky testu ukázali, že zatiaľ čo kognitívny test správne identifikovalo približne 75 % pacientov s miernym znížením kognitívnych schopností, pomocou doplnkového čuchacieho testu sa podiel správneho určenia choroby zvýšil na 87 %. Ak sa teda raz vyberiete k neurológovi s podozrením, že máte Alzheimerovu chorobu, nečudujte sa, keď vám povie: Čuchnite si…

RM

ilustračné foto nejron/Depositphotos