Daň za komfort

Hosťom druhej májovej online vedeckej cukrárne bude dr. Ing. František Simančík, vedúci aplikačného centra Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.

Prednáška bude venovaná paradoxu spočívajúcemu v úsilí ľudstva po rastúcom komforte, ktoré však s vysokou pravdepodobnosťou vyústi do extrémnych environmentálnych problémov.
Zhruba pred 200 rokmi objavili ľudia pod zemou energetickú špajzu. Začali ju s chuťou vyjedať, pričom radikálne stučneli (z približne jednej miliardy na súčasných sedem). Naviac v domnienke, že zásob vhodnej energie je dosť, zleniveli v hľadaní alternatív a venovali sa viac svojmu vlastnému komfortu. Špajza sa však postupne vyprázdňuje a následky nášho prejedania zanechávajú v okolí také silné stopy, že ak sa včas nespamätáme a znova nezačneme usilovne pracovať, radikálnemu chudnutiu sa nevyhneme. A možno je aj neskoro. Naše správanie treba preto okamžite radikálne prehodnotiť, pričom technický pokrok ešte vždy poskytuje dobré predpoklady na to, aby sme za uspokojivé pohodlie nemuseli v budúcnosti zaplatiť privysokú cenu, uvádza F. Simančík.

Dr. Ing. František Simančík je odborník na neželezné kovy, kompozity a technológie ich výroby a spracovania. Ako hlavný koordinátor viedol množstvo úspešných výskumných projektov. V úlohe koordinátora pôsobil aj v piatich projektoch zo štrukturálnych fondov EÚ, výsledkom ktorých je Centrum excelentnosti pre výskum kompozitov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie v Bratislave (CEKOMAT) a Inovačné centrum pre ľahké kovy a kompozity (Inoval) v Žiari nad Hronom, ktoré doteraz vedie. Vychoval ôsmich doktorandov, je spoluautorom viac ako 300 odborných publikácií a 30 udelených patentov. Získal viacero ocenení vrátane Krištáľového krídla v kategórii medicína a veda v roku 2011, ceny Technológ roka SR 1998 a Osobnosť vedy a techniky SR 2011. V súčasnosti pôsobí ako člen Predsedníctva SAV a je vedúcim aplikačného centra Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.

R, foto Pixabay

Komentáre