Dávne osídlenie Ameriky

3-6-kostiNajlepšie dôkazy pre dávne osídlenie Ameriky možno pochádzajú z dna floridskej rieky. Ide o prastaré kamenné nástroje a spracované kosti mastodontov staré 14 550 rokov, teda o viac než 1 000 rokov staršie než doteraz predpokladaný príchod ľudí na americký kontinent. Väčšinu 20. storočia si archeológovia mysleli, že prví ľudia prišli do Ameriky pred 13 200 rokmi. Išlo o populáciu Clovis definovanú ich jedinečnými kamennými nástrojmi. V posledných rokoch sa však na viacerých náleziskách vrátane juhočilského Monte Verde a náleziska Debra L. Friedkin v strede Texasu našli potenciálne staršie vykopávky, ktoré naznačujú, že v Amerike žili ľudia už dávno pred dokumentovanými populáciami ľudí Clovis. Mnohé zo spomínaných nálezísk však mali komplikácie s rádiouhlíkovým datovaním či zdanlivým miešaním starších a mladších sedimentov vrhajúcich pochybnosti na vek nájdených nástrojov. Archeológ Dan Sandweiss z Mainskej univerzity uviedol, že dodnes je známych len niekoľko nálezísk takých starých nástrojov. Nálezisko na Floride je z nich zrejme doteraz najhodnovernejšie.

JK

foto Brendan Fenerty