Deň svetla v Aureliu

V rámci Medzinárodného dňa svetla pripravilo Zážitkové centrum vedy (ZCV) Aurelium v Bratislave už druhý ročník podujatia Deň svetla, tentoraz s hlavnou témou Prečo svet potrebuje farby? Podujatie je určené pre širokú verejnosť a uskutoční sa vo štvrtok 16. mája 2024 od 15.30 do 18.00 h.

Udalosť na Facebooku

Medzinárodný deň svetla si každoročne pripomíname 16. mája na výročie prvej úspešnej prevádzky lasera v roku 1960, ktorú uskutočnil americký fyzik a inžinier Theodore Maiman. Cieľom podujatia je zdôrazniť úlohu svetla vo vede, kultúre, umení, vzdelávaní, udržateľnom rozvoji a mnohých ďalších oblastiach. Deň svetla 2024 v Aureliu sa ponesie v znamení farieb a ich fyzikálnych vzťahov. Návštevníci budú mať príležitosť vyskúšať si rôzne svetelné experimenty a oboznámiť sa s teóriami dvoch významných mysliteľov Johanna Wolfganga Goetheho a Isaaca Newtona.

V zážitkovej časti si záujemcovia môžu pozrieť laserovú šou a vyskúšať Newtonov pokus. Exponát s akváriom im sprostredkuje, ako sa rozkladá bezfarebné svetlo na farebné (dúhové) spektrum podľa frekvencií. Keďže slnečné lúče menia počas dňa svoju intenzitu, experiment Posvieťme si na krajinu priblíži princípy videnia prírody pri rôznych svetelných podmienkach. Počas podujatia bude možné pozorovať umelecké dielo slovenskej maliarky Jany Bednárovej a posvietiť si na jej krajinomaľbu svetlami s rôznou teplotou. Tí najmenší si môžu vyrobiť vlastný anaglyf. Ide o jednu zo stereoskopických techník, ktorá nám umožňuje priestorovo vnímať obrazy či fotografie. Táto metóda využíva rozloženie obrazov na farebné zložky pre ľavé a pravé oko.

Na hlavnom pódiu budú prebiehať prednášky, ktoré divákom objasnia, čo je svetlo a prečo svet potrebuje farby. Napriek tomu, že svetlo využívame a každý deň sa s ním stretávame, vôbec netušíme, čo skutočne je, prezrádza jednu z hlavných myšlienok RNDr. Dušan Chorvát, PhD.

Po programe bude nasledovať neformálna beseda za účasti rečníkov, ktorí profesionálne pôsobia v oblasti mikroskopie, biozobrazovania a biofotoniky.

Program

15.30 – 15.45 h laserová šou a prehliadka Teslovho sveta
15.45 – 16.00 h prednáška RNDr. Dušana Chorváta, PhD.: Prečo svet potrebuje farby?
16.00 – 16.15 h prednáška prof. Alžbety Marček Chorvátovej, DrSc.: Čo je svetlo?
16.15 – 17.00 h experimenty so svetlom a farbami: Newtonov pokus, Farby v umení, Posvieťme si na krajinu, Vyrobte si vlastný anaglyf a Tieňohra
17.00 – 18.00 h neformálna beseda o svet(l)e, živote a všetkom: Rezonancie

Podujatie Deň svetla sa uskutoční vo štvrtok 16. mája 2024 od 15.30 do 18.00 h v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium na Bojnickej 3 v Bratislave. Vstup na podujatie je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka. Viac sa o podujatí dozviete na stránke www.aurelium.sk.

TS Zážitkové centrum vedy Aurelium