Deň svetla v Aureliu

V rámci Medzinárodného dňa svetla pripravilo Zážitkové centrum vedy (ZCV) Aurelium v Bratislave už druhý ročník podujatia Deň svetla, tentoraz s hlavnou témou Prečo svet potrebuje farby? Podujatie je určené pre širokú verejnosť a uskutoční sa vo štvrtok 16. mája 2024 od 15.30 do 18.00 h.… pokračuj

Rodinná nedeľa v Aureliu

O tom, že veda nie je nuda, sa presvedčia návštevníci podujatia Rodinná nedeľa, ktoré organizuje Zážitkové centrum vedy Aurelium v spolupráci s Oddelením kultúry, športu a voľného času Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto. V nedeľu 24. marca 2024 v čase od 10.00 do 12.00… pokračuj

Oživme hrdinu: Štefan Jedlík

V aktuálnej výzve Zážitkového centra vedy Aurelium sa študenti môžu zamerať na prínos, vynálezy a objavy slovenského fyzika a experimentátora Štefana Jedlíka. Slovensko je bohaté na mnohé vedecké objavy a vynálezy. O ich autoroch však až tak veľa nevieme. Zážitkové centrum vedy (ZCV) Aurelium preto… pokračuj

Medzinárodný deň svetla

V rámci Medzinárodného dňa svetla pripravilo Medzinárodné laserové centrum a centrum vedy Aurelium (CVTI SR) zážitkový deň o svetle, optike a fotonike. Podujatie pre školy a širokú verejnosť sa uskutoční v Zážitkovom centre vedy Aurelium 16. mája 2023 od 9.00 do 16.00 h. Deň svetla… pokračuj

Študentská súťaž o cenu Aurelia

Zážitkové centrum vedy Aurelium vyhlasuje súťaž s názvom Fyzika v našom živote o najlepšie vysvetlenie fyzikálnych javov vo forme videa. Úlohou študentov je vybrať si jeden fyzikálny jav z daných tematických okruhov, nájsť, kde sa s ním možno stretnúť v každodennom živote a s pomocou… pokračuj