Dinosaurus s telom kačice

Rekonštrukcia zobrazujúca potenciálne plavecké správanie dinosaura Natovenator polydontus, ilustrácia wikipédia/Lee, Sungjin (2022). A non-avian dinosaur with a streamlined body exhibits potential adaptations for swimming. Communications Biology 5 (1): 1–9. DOI:10.1038/s42003-022-04119-9. ISSN 2399-3642, CC BY 4.0

Stavba tela dinosaura objaveného v Mongolsku je potenciálnym dôkazom, že niektoré dinosaury sa prispôsobili životu vo vode. Natovenator polydontus môže byť prvým známym nevtáčím dinosaurom, ktorý mal oblé telo porovnateľné s modernými potápavými vtákmi. Podľa paleontológov mohol byť plávajúcim dravcom, čo by spochybnilo názor, podľa ktorého boli všetky dinosaury suchozemské. Natovenator bol malý ako kačica a pri plávaní pravdepodobne používal predné končatiny. Myslíme si, že Natovenator žil v plytkej vode a živil sa malými rybami, uviedol paleontológ Yuong-Nam Lee zo Soulskej štátnej univerzity v Južnej Kórei.
Y. Lee a jeho kolegovia analyzovali kostru z fosílnej formácie Hermiin Tsav v Mongolsku z obdobia vrchnej kriedy pred približne 100 až 66 miliónmi rokov. Lebka, zuby, krk a končatiny tohto dinosaura sú podobné príbuznému druhu Halszkaraptor. Orientácia rebier Natovenatora naznačuje, že mal prúdnicovité telo ako moderné vodné vtáky, so stlačeným a splošteným hrudným košom podobným vodným plazom.
Zatiaľ nie je jasné, aký dobrý plavec Natovenator mohol byť. Jeho predné končatiny boli dosť krátke a zdá sa, že zadné končatiny nemali vlastnosti plavcov poháňaných kopaním vo vode, ako sú napríklad cicavce.

Zo stránky ScienceNews spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 1/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.