Divočina umiera

Naša Zem prišla od roku 1993 o desatinu plochy pokrytej divočinou, čo je územie veľké ako polovica Austrálie. Najviac poznačenými boli Amazónia a stredná Afrika. Práve preto sú dôležité celosvetové dohody pre ochranu divočiny, ktorú ešte ľudská činnosť nepoznačila. Profesor James Watson z Queenslandskej univerzity, ktorý je zároveň členom Spolku pre ochranu divočiny (Wildlife Conservation Society) uviedol, že stačilo 20 rokov na to, aby sme stratili plochu, veľkú ako polovica Austrálie. Je to podľa neho skutočná katastrofa. Divočinu definoval ako územie, ktoré je len minimálne ovplyvnené ľudskou činnosťou, napríklad urbanizáciou, poľnohospodárstvom, ťažbou či odlesňovaním. Následne so svojím tímom porovnali stopu, ktorú ľudská civilizácia zanechala na našej planéte v roku 1993 s tou v roku 2016. Napriek tomu, že viac než 20 percent súše zostáva divočinou – ide prevažne o Severnú Ameriku, severnú Áziu, severnú Afriku a Austráliu – celková plocha pokrytá divočinou sa zmenšila o 10 percent. Predstavuje to viac než 3 milióny štvorcových kilometrov. Amazónia prišla o 30 percent prírodných plôch a stredná Afrika o 14 percent svojich lesov.

JK

Foto Cesar Paes Barreto, wikipédia