Pľúca Zeme miznú

V minulom roku zmizlo zo zemského povrchu asi 12 miliónov hektárov (120 000 km²) lesa v tropických oblastiach, čo zodpovedá úbytku asi 30 futbalových ihrísk za minútu. Napriek tomu je to menej ako v predchádzajúcich dvoch rokoch, hoci stále ide o štvrtý najvyšší úbytok od… pokračuj

Digitálne odlesňovanie

Vyhľadávanie starobylých mayských stavieb uľahčila nová metóda. Vznik mayskej civilizácie sa kladie do obdobia približne 2 500 rokov pred naším letopočtom. Táto civilizácia mala už znaky toho, čo dnes nazývame štátny útvar. Rozprestierala sa na polostrove Yucatán a na západe siahala až po Tichý oceán.… pokračuj

Divočina umiera

Naša Zem prišla od roku 1993 o desatinu plochy pokrytej divočinou, čo je územie veľké ako polovica Austrálie. Najviac poznačenými boli Amazónia a stredná Afrika. Práve preto sú dôležité celosvetové dohody pre ochranu divočiny, ktorú ešte ľudská činnosť nepoznačila. Profesor James Watson z Queenslandskej univerzity,… pokračuj