Dosiahnete s robotom z LEGA hviezdne ciele?

Po úspešnom jubilejnom 10. ročníku sa v polovici apríla začala registrácia na ďalší ročník obľúbenej súťaže FIRST LEGO League. Prebieha na stránke občianskeho združenia FLL Slovensko (www.fll.sk/main/rocnik-2018-2019/registracia) a bude otvorená do 21. októbra 2018. Tréneri tímov môžu zároveň požiadať o príspevok na registračný poplatok, ktorý môže byť poskytnutý vďaka podpore partnerov súťaže.

Téma nového ročníka je INTO ORBIT – Život a cestovanie vo vesmíre. Úlohou súťažiacich bude zhromaždiť posádku a pripraviť sa na preskúmanie, výzvy a inovácie v náročnej a inšpiratívnej oblasti, ktorá sa nazýva vesmír. Súťažiacim i verejnosti sa presné zadanie úlohy aj podrobné misie predstavia už začiatkom augusta. (Pravidlá a zadanie jednotlivých misií nájdete na webovej stránke www.fll.sk/, akt. red.) Novinkou oproti minulému ročníku je, že tím môžu tvoriť okrem jedného dospelého trénera už 2 deti (maximálny počet 10 detí zostáva nezmenený).

Stretneme sa opäť v týchto mestách: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Poprad, Žiar nad Hronom a Žilina. Regionálne turnaje sú prístupné verejnosti.

FIRST LEGO League je celosvetová robotická súťaž pre mladých vo veku 9 až 16 rokov, pričom vek detí sa v tomto ročníku posudzuje k 1. januáru 2018. Okrem samotného dizajnu postaveného robota a jeho programu musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu. Jej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným, spôsobom prezentovať pred porotou. Hodnotí sa aj tímová spolupráca a samotné zvládnutie jednotlivých misií na hracej ploche v určenom čase.

 

Challenge set 2018 (tzv. ihrisko)
Komentáre