Dostupný softvér pre mikroskopy

Experimentálni fyzici už dokážu špeciálnymi mikroskopmi pozorovať aj jednotlivé molekuly.  Na rozdiel od bežných mikroskopov musia byť údaje z týchto mikroskopov najprv spracované, až potom sa objaví obraz. Fluorescenčné mikroskopy s extrémne vysokým rozlíšením využívajú v oblasti biofyzikálneho výskumu aj na nemeckej Bielefeldskej univerzite. Členovia biomolekulárnej fotonickej pracovnej skupiny, vedení fyzikom Dr. Marcelom Müllerom, vytvorili nový open source softvér, ktorý dokáže spracovať z mikroskopu získané dáta rýchlo a efektívne. Vedci na celom svete pracujú na zostrojení nových, rýchlejších a citlivejších mikroskopov. Už nemusia vytvárať vlastné zložité riešenia, môžu používať náš softvér priamo, vysvetľuje Müller. Softvér je voľne k dispozícii ako open source riešenie a mnoho pracovníkov, najmä v Európe a v Ázii, už požiadalo o jeho nainštalovanie. Konvenčné svetelné mikroskopy dosahujú rozlíšenie približne 1/4 mikrometra. S vysokým rozlíšením fluorescenčného mikroskopu je možné získať obraz s rozlíšením výrazne pod týmito fyzickými možnosťami. Je to dôležitá kľúčová technológia pre biomedicínsky výskum a používa sa napríklad na štúdium funkcie pečene alebo spôsobov šírenia vírusu HIV.

 

 

 

 

JK, foto Univerzita Bielefeld, pixabay