Dynamická socha

O automobilovom dizajne od histórie cez súčasnosť až po náhľad do budúcnosti sme sa rozprávali s Miloslavom Melichárkom z bratislavského dizajnového štúdia Werkemotion.

Čo vás pritiahlo k dizajnérstvu áut?
Od detstva sa môj záujem uberal k dopravným prostriedkom, predovšetkým k automobilom a motocyklom. Striedavý záujem o jedno- či dvojstopové vozidlá definovali knihy a časopisy, ktoré som doma nachádzal. Rodičia videli moje nadšenie pre nebezpečné motorky, preto doma zmizli časopisy o motocykloch, na ktoré som potom na čas zabudol. Pozorovanie automobilov som však vždy spájal s kritikou farby, materiálu, tvaru alebo funkcie a postupne aj s úvahou, ako by som daný kaz na kráse či funkcii riešil a zmenil. Časom som tieto nápady prenášal na papier a do školských zošitov. Myšlienka, že môžem tento odbor študovať a byť jeho súčasťou, prišla spoločne s článkami o dizajnéroch z minulého storočia.

Kde sa dá u nás automobilový dizajn študovať?

Mgr. art. Miloslav Melichárek, priemyselný dizajnér, študoval priemyselný a produktový dizajn na Fakulte dizajnu a umenia Ladislava Sutnara v Plzni a transportný dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Počas štúdia pracoval na projektoch v spolupráci s automobilkami Peugeot a Audi. Namiesto ponúkaného miesta dizajnéra v automobilke si vybral možnosť podieľať sa na rozvoji dizajnového štúdia Werkemotion, kde teraz pôsobí ako prevádzkový riaditeľ a dizajnový manažér.

Odbory spojené s dizajnom sa dostali do pozornosti mnohých vysokých škôl v Česku aj na Slovensku a v minulých rokoch ich vo veľkom zakladali. Špecializácia na transportný dizajn je však len v Bratislave, v Česku napríklad naďalej chýba. Vo svete nájdeme školy v Nemecku, Anglicku, Švédsku, Taliansku alebo USA, často s veľmi vysokými poplatkami za školné.

Prečo ste sa rozhodli zostať na Slovensku?
V priebehu štúdia mi čoraz väčšmi dochádzalo, že to nie je odbor, o ktorom som v mladosti čítal a sníval. Automobilového dizajnéra som prestal vnímať ako dokonalé spojenie kreativity, inovácie i konštrukcie. Rozumiem zmyslu špecializácie a rozdeleniu týchto remesiel, napriek tomu možnosť realizovať sa vo svete automobilového dizajnu je, z môjho pohľadu, veľmi malá. Domnievam sa, že kreatívny jedinec by sa nemal uspokojiť s návrhom automobilu, ktorý sa od svojho predchodcu odlišuje len v detailoch a svojím uvedením na trh neprináša pridanú hodnotu, len podporu konzumného sveta terajšej ekonomiky. Postupne mi bolo jasné, že chcem navrhovať inovatívne produkty z rôznorodých segmentov a byť súčasťou celého procesu. Počas štúdia som spoznal absolventa rovnakého odboru Bystrika Míčka, s ktorým sme sa na túto problematiku pozerali rovnako. Počiatočná výpomoc formou stáže v ním založenom dizajnovom štúdiu Werkemotion prerástla v budovanie spoločného dizajnového štúdia. Vtedy som sa rozhodoval, či odísť do automobilky s lukratívnom platom, založiť si vlastné štúdio alebo spojiť sily a pokračovať v rozvoji už existujúceho dizajnového štúdia. Nakoniec som si vybral tú tretiu cestu. Vidím silu v tímovej práci a synchrónnosti namiesto delenia a vytvárania konkurencie.

Torsus Praetorian, Werkemotion

Ako prebieha proces návrhu automobilu?
Úvodná fáza je vždy o strategickej príprave, určení cieľového trhu, zákazníka, predajnej ceny a definície spoločnej platformy a prvkov v rámci koncernu – od tohto sa odvíja samotné zadanie pre dizajnérov. Vybraný tím začne ručnou kresbou definovať vizuál, ktorý je v súlade nielen so zadaním, ale aj s dizajnovým jazykom a identitou značky. Zo súťaže medzi dizajnérmi či internými tímami sa vyberie návrh, ktorý sa z 2D formy vymodeluje do 3D počítačového modelu a následne do hlineného modelu, a to v mierke 1 : 1 či 1 : 4, neraz v niekoľkých variantoch.

Na čo je dobrý model?
Model slúži na overenie dizajnu v realite, na porovnanie s konkurenciou a aj na finálne tvarové doladenie. Hlinený model umožňuje takmer neobmedzené úpravy, ktoré sa využívajú tak pre exteriér, ako aj interiér. Dokončený model sa naskenuje 3D skenerom a premodeluje sa do A-class 3D modelu, ktorý slúži na výrobné účely. V projekte je proces mnohých schvaľovaní, samozrejme návrh exteriéru i interiéru vrátane spolupráce s oddelením color&trim, ktoré vyberá farby, látky, textúry, alebo so špecifickými oddeleniami, ako sú tímy zaoberajúce sa čisto návrhom svetlometov či palubného systému. Vývoj a následná príprava sériovej výroby trvá niekoľko rokov, preto novo uvedené auto na trh je pre dizajnérov väčšinou štyri až šesť rokov staré a zároveň musí byť navrhnuté na ďalších asi šesť rokov, počas ktorých sa predáva a nemalo by vizuálne zostarnúť.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 08/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Za rozhovor ďakuje redakcia Quarku
Foto archív M. M., Werkemotion

Komentáre