Elektronika – ZÁZRAK DNEŠKA

Žijeme v dobe informačných technológií. Málokto z mladých si však uvedomuje, že vo svojom tablete či telefóne ukrýva väčší výkon, než mala k dispozícii bežná univerzita pred 20 rokmi. Zázrak elektroniky sa blíži k novej etape svojho vývoja. 

38-39 cambelV májovej vedeckej cukrárni 24. 5. 2016 o 9.00 h v konferenčnej miestnosti CVTI SR v Bratislave na Lamačskej ceste 8/A sa bude hovoriť o tom, ako k tomuto zázraku došlo. V prednáške s názvom Elektronika včera, dnes a zajtra – od diódy po nanosenzory sa dozviete, čo spôsobilo takýto enormný pokrok vo využívaní polovodičových súčiastok. Prečo práve polovodiče zohrali rozhodujúcu úlohu v informačnej ére. Prednášajúci vysvetlí princíp diódy a tranzistora, aj spôsob, ako tieto prvky viedli k vzniku integrovaných a logických obvodov, procesorov, laserov, CCD obvodov atď. Hlavné technológie elektroniky sú po desaťročia rovnaké, ale práve teraz sa začínajú zásadne meniť. Zásluhu na tom majú dosiahnuté rozmery súčiastok, ale tiež objavy nových materiálov a technologických postupov. Polovodičové súčiastky zmenili náš svet natoľko, že teraz sme schopní nové poznatky a postupy uplatniť  pri príprave novej generácie elektronických prvkov, senzorov či detektorov. Na ich prípravu sa využívajú nanotechnológie založené na princípoch a zákonoch, ktoré platia v nanosvete.

O svete elektroniky poslucháčom porozpráva RNDr. Vladimír Cambel, DrSc., riaditeľ Elektrotechnického ústavu SAV, absolvent Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave odboru fyzika tuhých látok. Počas svojej vedeckej kariéry sa venoval najmä počítačovým simuláciám rôznych efektov v polovodičových a magnetických štruktúrach, ako aj návrhu a vývoju rôznych polovodičových a magnetických súčiastok a senzorov. Medzi tieto súčiastky či štruktúry patria CCD obvody, Hallove senzory, hroty magnetických mikroskopov, magnetické nanočastice so zníženou symetriou, 2D materiály a iné.

R