Encyclopaedia Beliana

Projekt slovenskej národnej encyklopédie úspešne pokračuje. Po ôsmich zväzkoch prichádza na trh už deviata časť a spolu s ňou bude k dispozícii aj webová verzia celej encyklopédie.

Našu národnú Encyklopédiu Beliana (EB) sme čitateľom Quarku priblížili v auguste 2017. S odstupom štyroch rokov máme dve dobré správy. Deviaty zväzok série je vytlačený a prebiehajú kníhviazačské práce. Jeho premiéra bude – ako obvykle – na knižnom veľtrhu Bibliotéka v novembri tohto roku. Ak nám pandémia prekazí aj túto kultúrnu udalosť, dostane sa kniha pod vianočné stromčeky inými cestami. Druhou správou je, že vznikla webová verzia diela, ktorá sa postupne doplňuje a je dostupná z hlavnej stránky Slovenskej akadémie vied www.sav.sk. Počet hesiel na webe v blízkej budúcnosti prekročí 20 000.

Malý dĺžeň – veľká zmena

Doteraz bola naším najväčším encyklopedickým dielom šesťzväzková Encyklopédia Slovenska, ktorá vychádzala na prelome 70. a 80. rokov minulého storočia. Obsahuje 20 000 hesiel a 7 000 ilustrácií. Pridaním jedného dĺžňa v slove Slovenska sa zrodila slovenská všeobecná encyklopédia – Encyclopaedia Beliana, pomenovaná podľa nášho polyhistora Mateja Bela.
Bola to však veľká zmena a krok dopredu. Encyklopédia Slovenska obsahovala iba slovenské reálie, Beliana pokrýva kultúru, vedu, techniku a umenie ľudstva v celej jeho doterajšej histórii. Obsahuje preto nové texty, ktoré v našom literárnom a kultúrnom dedičstve nenájdeme. Už prvých deväť zväzkov má vyše 65 000 hesiel a viac ako 15 000 ilustrácií. Pôvodne plánovaný rozsah 150 000 hesiel a 12 zväzkov bude výrazne prekročený.
Projektom Beliana splácame svoj historický dlh, o čom hovorí aj výrok literárneho historika A. Maťovčíka: Právom a s hrdosťou konštatujem, že touto encyklopédiou sa Slovensko konečne zaraďuje medzi vyspelé národy a krajiny. Veľká univerzálna slovenská Encyclopaedia Beliana totiž vzniká 260 rokov po začatí tohto procesu vo svete a 70 rokov po ukončení jeho prvej fázy v menších krajinách, ako napríklad v Česku. Vznik diela je preto sprevádzaný netrpezlivosťou vo verejnosti i vo vedení SAV, čo riešiteľom projektu nepomáha.
Situáciu nemožno porovnať s obdobím vzniku našej prvej všeobecnej encyklopédie – malého Slovenského náučného slovníka redigovaného Pavlom Bujnákom (1931-33), do prípravy ktorého sa spontánne zapojila vtedajšia slovenská vedecká a kultúrna elita, o čom svedčia mená ako J. Borodáč, J. Gonda, D. Chrobák, I. Karvaš, E. B. Lukáč, A. Mráz, B. Varsík a i.

Istota podľa Wilsona

Avantgardný dramatik Robert Wilson vyslovil názor, že istotu má len ten, kto vlastní iba jednu encyklopédiu. Podobne sa vtipkuje na margo hodiniek. Kto ich má dvoje alebo viac, nepozná presný čas. Tím EB je garantom toho, že v prípade Beliany nie sú takéto žarty namieste. Dôsledná výstupná kontrola sa usiluje vylúčiť akékoľvek závažnejšie omyly v textoch.
Beliane a jej tvorcom udelili v rokoch 1999 – 2018 desať ocenení, z toho dve v Českej republike. Slovenskí politici vrátane prezidentov republiky ju používajú ako reprezentačný dar pri svojich zahraničných cestách, možno ju nájsť aj v zahraničných knižniciach vrátane verejnej knižnice v New Yorku.

Deviaty zväzok

V porovnaní s predošlými zväzkami sa v najnovšom pokračovaní používateľ stretne s výraznejšou tlačou aj inovovaným zalomením strán. Konzekventne sú ošetrené autorské práva. Deviaty zväzok prináša heslá od Koks po Kraj. Nadväzuje na ôsmy zväzok, ktorý je tiež celý venovaný písmenu K a končí sa spojením Kokp. Heslá začínajúce písmenom K sa dokončia v 10. zväzku. K spolu s písmenami P a S patrí podľa heslára encyklopédie k najobsažnejším.
Z významných reálií, ktoré nám približuje najnovší zväzok, možno spomenúť mnohostranové heslá venované našej metropole východného Slovenska – Košiciam, krajinám ako Kolumbia, Kongo, Kostarika či Kórejská republika, s ktorou má Slovensko významné obchodné vzťahy.
Zaujmú nás osobnosti ako M. Kopernik, K. Kolumbus, J. A. Komenský a plejáda Kováčovcov na čele s prvým prezidentom Slovenskej republiky Michalom Kováčom. Sú tu slovenskí básnici, sochári, operní speváci a tiež M. Konkoly-Thege, jeden zo zakladateľov astronómie, meteorológie a seizmológie na území Slovenska.

Dielo s presahom

Encyclopaedia Beliana je dielom Encyklopedického ústavu, ktorý je organizačnou jednotkou Centra spoločných činností SAV. Vedúcou hlavnej redakcie je RNDr. Viera Tomová a dielo je okrem finančných prostriedkov z rozpočtu SAV dlhodobo sponzorované aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nie je každodenným javom, že zmluvy na spolufinancovanie projektu postupne podpísali ministri troch rozličných politických strán a vládnych zoskupení. Aj to svedčí o jeho význame, a preto treba tvorcom do ďalšej práce želať veľa síl aj trpezlivosti.

Dielo vychádza v roku 2021 vo vydavateľstve SAV VEDA.

Štefan Luby
Encyklopedický ústav
Centrum spoločných činností SAV v Bratislave


Súťažná otázka

Ak nám do 30. novembra 2021 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Uveďte aspoň štyri osobnosti z kategórie slovenských literátov, výtvarných umelcov či divadelníkov, s ktorými sa v encyklopédii stretnete.

zaradíme vás do žrebovania o Malú slovenskú encyklopédiu Encyclopaedia Beliana z vydavateľstva SAV VEDA.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.