Svet podľa fyziky

Vedomosti, ktoré fyzika prináša, nás obdarúvajú mocou a zároveň nútia do pokory. Kvantový fyzik objasňuje základné objavy fyziky a umožňuje nám pochopiť, čo táto nesmierne dôležitá veda hovorí o vesmíre a podstate reality. Hoci príbehy vždy budú tvoriť dôležitú súčasť ľudskej kultúry dokonca aj vo… pokračuj

Atlas zabudnutých miest

Travis Elborough zvečnil osudy zvláštnych, prehliadaných a miznúcich svetov – od starovekých ruín a rozpadávajúcich sa zámkov po oveľa mladšie pozostatky niekdajšej slávy ako newyorská stanica metra v štýle art deco, sovietske mesto duchov za polárnym kruhom či zatopené obchodné centrum v Thajsku plné rýb.… pokračuj

James Lovelock a živá planéta

Dňa 26. júla tohto roku zomrel James Lovelock – anglický vedec, vynálezca, environmentalista, futurológ, spisovateľ a autor hypotézy Gaia, podľa ktorej môžeme planétu Zem považovať za živý organizmus. Veda bola kedysi doménou aristokratov so zabezpečeným živobytím a dostatkom voľného času, počas ktorého sa mohli venovať… pokračuj

Bludy o pranárode

Poučné prerozprávanie ľudského eposu v knihe Putovanie našich génov dokazuje, že prisťahovalectvo a genetické miešanie vždy určovali náš druh, no zároveň potvrdzuje, že to, kto sme, je otázkou kultúry, nie genetiky. Škody, ktoré v posledných rokoch napáchali pseudovedecké publikácie, odstraňujeme dodnes. Expertom sa ježia vlasy,… pokračuj

Základy matematiky

Na pulty kníhkupectiev sa dostáva prvý slovenský preklad a komentár najslávnejšej knihy s matematickým obsahom v celej histórii matematiky – Euklidovho diela s lakonickým názvom Základy (Stoicheia). Uznávaný starogrécky učenec, mysliteľ a pedagóg Euklides pôsobil okolo roku 300 pred n. l. vo vrcholnej vedeckej a… pokračuj

Svet starovekého Grécka

Kto v polis vlastnil dom, bol považovaný obcou za svoju súčasť. Majiteľa domu bolo len ťažko možné obviniť z toho, že je cudzinec alebo otrok, lebo domy mohli vo väčšine obcí vlastniť iba občania. Domy predstavovali podstatnú súčasť majetku rodiny. Záznamy z Olynthu v severnom… pokračuj

Najznámejšie experimenty v psychológii

Takže: to ráno sa začalo úplnou katastrofou – v kníhkupectve nebola verejná wifi. Čistý pravek! Prevrátila som oči, schmatla som prvú knihu, ktorú som mala poruke a zvalila som sa do fotelky… Na obálke boli akési tri opice. Keď sa niekde predstavíte ako psychológ alebo… pokračuj

Svet nie je malý, ale je čoraz menší

Dĺžku meriame v metroch a čas v sekundách alebo aj rokoch. No v astronómii je jednotkou dĺžky svetelný rok, vzdialenosť, ktorú prejde svetlo vo vákuu za jeden rok. Dĺžku v tomto prípade vyjadrujeme časom. Rovnako skúsme veľkosť našej Zeme merať časom potrebným na to, aby… pokračuj

Výzvy našej vedy

Marec, mesiac knihy, sme sa rozhodli využiť na predstavenie knižnej novinky 10-10-10. 10 slovenských vedcov, 10 rozhovorov, 10 výziev, o ktorej sme sa rozprávali s jej autorkou Andreou Settey Hajdúchovou. Ako a prečo vznikla kniha 10-10-10? Myšlienka pozrieť sa na výzvy, ktorým čelia vedkyne a… pokračuj

Obyčajné zázraky

V časoch parnej revolúcie známi fyzici ako Sadi Carnot skúmali, či je možné energiu z paliva získať dokonale. Ak je v nejakom množstve uhlia zakonzervovaný jeden megajoule energie, dokážeme všetku túto energiu premeniť na užitočnú prácu – napríklad na poháňanie lokomotívy? Odpoveď, ktorú dokázal práve… pokračuj