Európsky TÝŽDEŇ TVORIVOSTI

Európsky týždeň tvorivosti je nová iniciatíva, ktorú podporuje Európska komisia. Konať sa bude v týždni od 30. mája do 5. júna a jej koordináciu na Slovensku zabezpečuje Fablab Bratislava. 

Cieľom Európskeho týždňa tvorivosti je podporiť povedomie o význame vzdelania, tvorivosti a inovácií na všetkých školách v Európe a tiež vytvoriť mosty medzi miestnymi orgánmi, médiami a hlavnými hráčmi, ktorí na lokálnej úrovni ovplyvňujú ekosystém. Viac informácií o tomto podujatí nájdete na stránke: http://europeanmakerweek.eu/.

V máji budú vo Fablabe pokračovať tvorivé dielne a Seminár zo sveta robotiky. V jeho druhom pokračovaní porozpráva 4. mája o 17.30 h Ing. Richard Balogh, PhD., z Ústavu automobilovej mechatroniky na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave o internete vecí a crowdsourcingu. Ďalšia prednáška Seminára zo sveta robotiky bude vo Fablabe 1. júna 2016.

Fablab Bratislava je detašovaným oddelením Centra vedecko-technických informácií SR ako priamo riadenej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nájdete ho v budove Vedeckého parku UK, Ilkovičova 8, v Bratislave.

R