FabLab

Otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť FabLab Bratislava ponúka priestor na oboznámenie sa s technológiami digitálnej výroby 21. storočia.
Zaužívaný model FabLab pozostáva z priestoru, ktorý je otvorený pre širokú verejnosť. Ponúka možnosť tvorby a výroby rôznych predmetov a materiálov na profesionálnych 
zariadeniach, ako sú 3D tlačiarne, laserové či vinylové vyrezávače. Podporuje kreativitu, invenčnosť, nové technologické a inovatívne postupy. Pracovníci FabLab-u sú k dispozícii každý pracovný deň pre všetkých záujemcov o zhmotňovanie svojich snov, na adrese www.fablab.sk aj mimo pracovných hodín.V rámci projektu RoboCoop sa konajú v priestoroch FabLab-u bezplatné školenia robotiky pre základné a stredné školy Bratislavského samosprávneho kraja. Ďalšie informácie a rezervácia na stránke robocoop.eu/workshop.html. V stredu 4. 11. 2020 o 17.30 h sa vo FabLab-e uskutoční seminár s názvom Kolaboratívna robotika. Seminár bude viesť Ing. Vítězslav Beran, Ph.D., Fakulty informačných technológii na Technickej univerzite v BrnePrednáška bude venovaná kolaborácii človek-robot vo výrobnom procese, ktorá vyžaduje integráciu viacerých technológií od počítačového videnia po rozšírenú realitu. Ako príklad poslúži robot ARCOR (Augmented Reality Cooperative Robot). Prednáška bude v českom jazyku.
FabLab
 Bratislava je detašovaným oddelením Centra vedecko-technických informácií SR ako priamo riadenej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nachádza sa v budove Vedeckého parku Univerzity Komenského na Ilkovičovej 8 v Bratislave. 

FabLab pri CVTI SR je partnerom RoboCoop – projektu realizovaného prostredníctvom Operačného programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko spolufinancovaného Európskym fondom pre regionálny rozvoj ERDF. 

Komentáre